9. porras

Rohkaistuminen/ yhdyntä/ rakastelu

Rohkaistuessaan nuori uskaltautuu heittäytyä nauttimaan toisen ihmisen läheisyydestä, rakkaudesta ja hellyydestä. Hän kokee mielihyvää ja rakkauden tunnetta fyysisesti ja psyykkisesti. Tärkeää on, että tällä portaalla on läheinen rakkaussuhde kumppaniin. Suhde kumppaniin on jo niin läheinen, että seksi saattaa johtaa yhdyntään.

Ensimmäinen yhdyntäkokemus on tärkeä askel kohti aikuisuutta. Annetaan oma neitsyys ja poikuus toiselle, rakkaalle ihmiselle. Tässä vaiheessa ei pelota, eikä epäilytä, vaan on selkeä varmuus siitä mitä haluaa ja mitä kumppani haluaa. Osataan kantaa vastuu siitä, että kyseessä on oma vanhemmuus ja omien vanhempien isovanhemmuus. Jos siis ei vielä koe olevansa valmis siihen, on osattava ehkäistä raskaus.

Myös muut riskit, kuten seksitaudit, on osattava minimoida. Ensimmäinen yhdyntä on harvoin orgasmiin vievä mahtava kokemus. Siihen liittyykin se, että erilaiset virheet ja erehdykset ovat sallittuja ja niille voidaan jopa nauraa. Aiemmin esiintyneet estot ovat kadonneet tai ainakin vähentyneet.

Tällä portaalla seurustelutaitojen pitäisi olla jo lähellä aikuisen parisuhdetaitoja, jotta erilaiset ristiriidat osataan kääntää voimavaraksi ja suhdetta syventäviksi tekijöiksi. On myös osattava pohtia eroa mahdollisena ratkaisuna, jos suhde ei tunnu toimivan. Aiemmin portailla on jo opittu, että erosta selviää hengissä!

Rohkaistumis-portaan tehtävänä on uskaltautua itse tekemään omat valinnat, päätökset ja kantamaan vastuu omasta elämästään. Vanhempien suojaa ei enää tarvita, sillä omat siivet kantavat jo.