Turvallinen aikuinen

Kehotamme usein nuoria kääntymään turvallisen aikuisen puoleen, jos heillä on elämässään murheita. Vaikka omille kavereille voikin olla helppoa kertoa asioistaan, on aikuisilla yleensä enemmän elämänkokemusta sekä tietoa asioiden ratkaisumahdollisuuksista. Kun mieltä painavista asioista juttelee aikuisen kanssa, voi asioihin löytyä uusi näkökulmia sekä ratkaisukeinoja.

Nuoren oma vanhempi tai kasvattaja on yleisimmin nuorelle turvallinen aikuinen. Jos vanhemmat eivät täytä turvallisen aikuisen vaatimuksia, turvallinen aikuinen voi löytyä omasta lähipiiristä. Hän voi olla isovanhempi, sisarus, setä, täti tai eno, kummi, naapuri tai kaverin vanhempi. Myös nuorisokodin kasvattaja, opettaja tai kouluterveydenhoitaja voivat toimia turvallisena aikuisena, jolle nuori voi kertoa omista murheistaan. He osaavat ainakin ohjata nuorta eteenpäin auttavan palvelun äärelle.

Omista asioista kertominen vanhemmalle voi tuntua vaikealta tai pelottavalta. Joskus vanhempien reaktiot asiaan jännittävät, tai seuraamukset itselle. Aikuisetkin ovat olleet joskus nuoria ja painiskelleet todennäköisesti samojen pulmien kanssa kuin nuori itse. Loppujen lopuksi suuri osa vanhemmista auttaa lastaan ja on hänen tukenaan, vaikka asia olisi minkälainen tahansa.

Jotkut asiat voivat olla niin henkilökohtaisia ja herkkiä, että niistä ei aluksi uskalla kertoa kasvotusten kenellekään. Tällöin asiaa voi tiedustella nimettömästi ammattilaisilta joko puhelimessa tai Internetissä. Nuorille suunnattuja puhelin- ja nettipalveluja on lukuisia. Kannattaa olla tarkkana, kun valitsee itselleen sopivaa palvelua. Turvallisia palveluja ovat yleensä ammattilaisten tuottamat sivut. Puhelin- ja nettipalvelun kautta voi kysyä omasta tilanteesta, saada neuvontaa ja tietoa itseä askarruttaviin asioihin, sekä ohjausta, miten tilanteessasi kannattaa toimia.

Netissä toimii myös monia sellaisia palveluita, jotka eivät välttämättä ole turvallisia. Turvallisen nettisivuston etusivulta käy heti ilmi se, kuka palvelua tarjoaa ja millaiset asiantuntijat sivustolla vastaavat.  Esimerkiksi somesta tai verkkokeskustelun kautta löytynyt aikuinen ei ole välttämättä turvallinen ja hänellä saattaa olla ikäviä taka-ajatuksia.