Toista ihmistä tarvitaan tunteiden säätelyyn

Toiset meistä ovat saaneet elämän varrella enemmän apuja tunteiden säätelyyn kuin toiset. Siksi olemme myös erilaisia siinä, että kuinka voimakkaat kokemukset meihin vaikuttavat. Toinen menee ihan pois tolaltaan riidasta tai vastoinkäymisestä ja toinen taas pystyy helpommin rauhoittamaan mielensä. Myös temperamentti vaikuttaa tunteiden voimakkuuteen.

Vaikka olemme erilaisia, meillä kaikilla on kuitenkin yksi yhteinen asia. Me kaikki tarvitsemme toisia ihmisiä tunteiden säätelyyn. Kun meillä on paha olla, yhteys ystävään, kumppaniin tai vanhempaan rauhoittaa meitä. Rauhoitumme kun tiedämme, että tulemme kuulluksi ja hyväksytyksi.

Hankalin tilanne selvitä tunteiden kanssa onkin usein se, kun emme saa oikein yhteyttä rakkaimpaamme. Silloin olo voi olla kovin turvaton. Silloin olisi hyvä tunnistaa tuo oma turvattomuus ja kertoa siitä rakkaimmalle. Minusta tuntuu, että et kuuntele minua. Minulle tulee siitä yksinäinen olo. 

25.4.2017