Elämäntapojen vaikutukset murrosikää

Ravitsemus ja liikunta

Monipuolinen ravinto ja säännöllinen ruokailurytmi ovat tärkeitä murrosiässä. Kasvava ja kehittyvä keho tarvitsee riittävästi energiaa. Myös liikunnasta on monin tavoin hyötyä.

Murrosikä saattaa viivästyä esimerkiksi runsaan liikunnan aiheuttaman alipainoisuuden takia. Myös muusta syystä johtuva alipainoisuus voi hidastaa kehitystä. Tästä syystä laihuushäiriöön, eli anoreksiaan sairastuvat nuoret kehittyvät hitaammin, jos ollenkaan. Murrosikä käynnistyy uudelleen, kun paino saavuttaa normaalialueen. Vastaavasti ylipainoiset lapset ja nuoret tulevat usein murrosikään muita aikaisemmin. 

Uni

Murrosiässä syvän unen aikana muodostuu kasvuhormonia, joka on niin pituuskasvuun kuin lihasten kehittymiseen tarvittava hormoni. Jos yöuni on riittämätöntä, se voi tarkoittaa, että tarvittavaa kasvuhormonia ei synny tarpeeksi, se saattaa näkyä kasvutahdissa. Murrosikäisen pitäisi nukkua 8-10 tuntia vuorokaudessa ja nukkua pitäisi nimenomaan yöaikaan – ei päivällä. Vuorokausirytmistä kannattaa pitää siis kiinni.

Myös aivot tarvitsevat riittävästi syvää yöunta. Unen aikana aivoissa tapahtuu vahvistumista, muun muassa päivän aikana opituista asioista valmistetaan pysyviä muistijälkiä. Liian vähän nukkuvilla muisti pätkii, keskittymiskykyä on huono ja tarkkaavaisuuden säilyttäminen jopa mahdotonta.

Tupakka

Tupakointi nuorella iällä on monestakin syystä erityisen huono tapa. Tupakassa on tuhansia ainesosia, joista osa on luokiteltu myrkyiksi. On selvää, että kasvava ja kehittyvä keho ei tällaisia myrkkyjä tarvitse.  Tupakka voi monella eri tavalla vaikuttaa kasvua hidastavasti. Lisäksi tupakka heikentää luita, haurastuttaa ihoa, estää keuhkojen normaali kehitystä ja lisää sairastumisriskiä niin flunssiin kuin vakaviin syöpäsairauksiin.

Alkoholi

Myös säännöllinen alkoholin käyttö nuoruusiässä vaikuttaa kehitykseen monella tavalla. Ennen kaikkea toistuvat humalat vaikuttavat kehittyviin aivoihin. Alkoholia käyttävän nuoren aivot eivät rakennu niin kuin pitäisi. Se saattaa näkyä heikkona muistina, keskittymisvaikeuksina, mielialaongelmina.

Alkoholi voi vaikuttaa myös pituuskasvuun ja hormonitoimintaan. Nuoret ovat erityisen herkkiä tulla riippuvaiseksi alkoholista. Luonnollisesti humalatilaan liittyy muitakin riskejä. Humalainen henkilö ei pysty pitämään itsestään huolta ja saattaa joutua vaaratilanteisiin.

Muut päihteet

Kaikkiin päihteisiin liittyy terveysriskejä. Yksittäinenkin kokeilukerta voi olla vaarallinen. Tuttu reseptilääkekin väärinkäytettynä voi aiheuttaa vakavia haittoja. Imppaamiseen voi liittyä sekavuutta ja kudosvaurioita aivoissa. Huumeiden käyttöön liittyy suuri riippuvuuden riski ja monenlaisia mielenterveyttä ja kehon terveyttä vaarantavia sairauksia.