Suojaikäraja on 16 vuotta

Termiä suojaikäraja ei löydy lakikirjasta, vaan se on yleisesti käytössä oleva termi, jolla kuvataan sitä, miksi tietynlainen seksuaalinen käyttäytyminen tietyissä tilanteissa alaikäisten henkilöiden kanssa on lain vastaista.

"Rikoslain 20. luku §6
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Joka
1) on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa,
2) koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, tai
3) saa hänet ryhtymään 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon,
on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa tarkoitettua tekoa, jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa."
Rikoslain 20. luvun 6 §:lla tarkoitetaan, ettei kukaan saa ryhtyä seksuaaliseen suhteeseen tai tekoon alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Poikkeuksena tästä ovat iältään tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan olevien nuorten väliset seksisuhteet, silloin kun kyseessä on molemminpuolinen suostumus. Toinen ikäraja on 18 vuotta. Tämä suojaa nuorta perheensisäisessä ja luottamussuhteessa (esimerkiksi opettaja, valmentaja) lapsen seksuaalisessa hyväksikäyttö tapauksessa.
Aikuisten velvollisuus on aina selvittää mistä seurustelu- tai seksisuhteessa on kyse, jos osapuolten ikäero tai kehitystasot ovat toisistaan poikkeavat tai jos, tilanteeseen liittyy muuta seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavaa.
Seksiin ei pidä kiirehtiä
Seksi voi pahimmillaan olla pelkkää suorittamista ilman positiivisia tai jaettuja hyvän olon tunteita, mutta rakasteluun liittyy aina voimakkaita positiivisia läheisyyden, rakkauden ja halun tunteita. Kaiken toiminnan pitäisi lähteä tunteista. Hyvä seksi ei ole hetkellinen elämys, vaan siihen kuuluu myös se, että hyväksymme kumppanimme ja tekemisemme.
Tärkeintä on, että seksi on kivaa ja tuntuu hyvältä. Jos se ei siltä tunnu, tai jonkin epäilyttää ja pelottaa, silloin ei ole valmis seksiin eikä siihen pidä ryhtyä. Seksiä tulee aina itse haluta, ja täytyy olla varmuus siitä, että myös kumppani haluaa. Seksiin ei pidä kiirehtiä, vaan omalle seksuaaliselle kehittymiselle pitää antaa aikaa. Milloin olen valmis? Eka kerta