Turvallisuus

Tämän sivuston päivittäminen loppuu hiljalleeen, sillä nuorille tarkoitetut sisällöt löytyvät jatkossa mobiilioptimoidusti Hyvä kysymys -alustalta: www.hyvakysymys.fi/nuoret (BETA)
Voit lukea uusia tietoartikkeleitamme kootusti osoitteesta: www.hyvakysymys.fi/nuortenvaestoliitto

Voit vaikuttaa omaan seksuaaliterveyteesi ja hyvinvointiisi monin tavoin. Tärkeää on kuulla itseä ja antaa aikaa omalle kehitykselle ja kasvamiselle. Toisaalta tiedon ja avun etsiminen, sekä mieltä askarruttavista asioista keskusteleminen lähiaikuisen tai nuorten parissa työskentelevän ammattilaisen kanssa, auttaa monissa tilanteissa. Asioiden pohtiminen etukäteen ja mahdollisten seksuaaliterveyttä uhkaavien riskien pienentäminen, niiltä osin kuin itse voi niihin vaikuttaa, lisää turvallisuuden tunnetta ja siten myös nautinnollisuutta seksuaalisuuden osalta. 

Televisio, mainokset, elokuvat, radio, lehdet ja netti tarjoavat jokaiselle tiedonhaluiselle materiaalia purtavaksi. Eri lähteiden kautta saamme paljon ja erilaista tietoa myös seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Tieto vaikuttaa ihmisiin monella tapaa: se muokkaa ajatuksiamme, asenteitamme, vaikuttaa toimintaamme ja käyttäytymiseemme. Kaikkea tietoa ja tietolähteitä tulee arvioida aina kriittisesti.

Verkon ja sosiaalisen median välityksellä ihmisten on helppoa tutustua toisiinsa ja luoda uusia ihmissuhteita. Tämän vuoksi niitä käytetään monella tapaa hyödyksi myös rikollisessa toiminnassa. Verkko ja digitaaliset kamerat ovat helpottaneet myös kuvamateriaalin tallentamisen ja jakamisen. Jos ei ole perillä hyvistä käytännöistä kuvien ja tiedon jakamiseen liittyen, saattaa helposti loukata toisen ihmisen oikeuksia ja pahimmillaan myös lakia. Lisää Internetin ja sosiaalisen median vaikutuksista seksuaaliterveyteen.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu on vasten omaa tahtoa tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Joskus se on toista ihmistä ja hänen oikeuksiaan loukkaavaa todella huonoa käytöstä. Joissakin tilanteissa se täyttää myös seksuaalirikoksen tunnusmerkit ja on siten rikosoikeudellisesti tuomittava teko. Laissa määritellyn suojaikärajan avulla pyritään suojelemaan lapsia seksuaalirikoksilta.

Seksuaalirikoksen tai -kaltoinkohtelun uhriksi joutuminen aiheuttaa usein erilaisia tunteita ja ajatuksia. Olipa teko tai asia minkälainen tahansa, niin sen kanssa ei kannata jäädä yksin. Siitä kannattaa aina kertoa jollekin turvalliselle lähiaikuiselle. Yhteyttä voi ottaa myös poliisiin ja terveydenhuoltoon. Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksesta ja seksuaalirikoksesta voi toipua, mutta usein siihen tarvitaan toisten ihmisten tukea. Lisää seksuaalisen loukkauksen vaikutuksista ja avun hakemisesta.