Kom ihåg känslorna

Ett barn behöver tillgivenhet och kärlek om och om igen.

En relationpräglad  av tillgivenhet betyder trygghet för barnet: Mina behov tillfredsställs och jag får svar på mina frågor, jag har känslan att vara viktig för någon som bryr sig om hur jag mår. En trygg relation som präglas av tillgivenhet utgör en bra grund för barnets sunda utveckling.

När kärlek och ömhet ges till barnet, stärks barnets självkänsla. Detta bidrar till att skapa en känsla hos barnet av att vara värdefull och älskad: Jag känner att min utveckling är på rätt spår och jag håller på att bli en god människa. Min närhet är önskvärd, jag blir gärna bli berörd, jag blir accepterad sådan som jag är.