VAD INNEBÄR DET ATT PRATA OM SEXUALITET MED BARN?

 

Att prata om sexualitet med barn innebär att prata om den egna kroppen, kroppens anatomi, de olika kroppsdelarna – de som kan ses utanpå och de som finns inuti. Barn är naturligt intresserade av den egna kroppen och börjar redan i tidig ålder utforska sin egen kropp. Att prata om sexualitet innebär också att prata om relationer, olika familjeupplägg och känslor.

Föräldrar och vuxna bör prata med barn om sexualitet på ett naturligt, ärligt och respektfullt sätt. Vuxna ska vara förebilder för barnen, det är viktigt att en vuxen föregår med gott exempel d.v.s. inte beklagar sig över sin egen kropp, inte använder könsord som svordomar och accepterar den egna kroppen. Att prata om känslor, människorelationer och olika slags familjer är viktigt för den sexuella utvecklingen. Sexualundervisning ska ges i hemmen, på dagis, i förskolan och i skolan. Den bästa sexualundervisningen ges då den vuxne kommunicerar på barnets utvecklingsnivå. Det är viktigt att barn får kunskapen från en vuxen som barnet har tillit till, för annars börjar barnet söka information på andra ställen som kan vara skadliga, t.ex. internet.

Det är viktigt att prata om sexualitet eftersom sexualiteten utgör en viktig del av människan. Om man inte pratar om sex eller sexualitet med barn, skuldbelägger man barnet och sexualiteten blir något skamligt. Många föräldrar drar sig för att prata om sexualitet med barn av flera orsaker. Föräldrarna kanske inte vill erkänna att barnet är sexuellt aktivt, eller de kanske saknar redskap för hur de ska ta upp saken på grund av att de egna föräldrarna aldrig pratat om sex och sexualitet med dem. Det är lättare för föräldrar att prata om sexualitet om de har en bra relation till barnet och om de kan använda sig av böcker i ämnet. Likaså kan det vara lättare om man tillsammans med barnet pratar om den sexual­undervisning som ges i skolan.

Fyra enkla men viktiga punkter som vuxna/föräldrar kan tänka på när det gäller att prata om sex och sexualitet med sina barn är: ärlighet, bekräftelse, ansvar och respekt.

 

Ärlighet

Föräldrar och vuxna ska vara en förebild för barnen. Föräldrar ska berätta saklig och korrekt om sexualitet och sex på ett ärligt sätt, på barnets utvecklingsnivå. Det gör man genom att namnge olika kroppsdelar, berätta om kroppens anatomi och om vikten av att älska sin egen kropp. Att föregå med gott exempel, inte beklaga sig över sin kropp, inte använda könsord som svordomar påverkar barnets syn på den egna kroppen positivt. Om föräldrar och vuxna är ärliga och berättar på ett korrekt sätt, byggs en bra relation upp där barnet känner tillit till föräldrarna.

 

Bekräftelse

Föräldrar och vuxna ska se barnet som en unik individ: De ska lyssna på barnet, se vad barnet leker med och finnas där för barnet. Barnet ska känna att det kan vända sig till en vuxen om det är något det funderar på. Bekräfta barnets kropp och respektera barnets sexuella lekar och självberöring. Att inte prata om sex och sexualitet med barn är att skuldbelägga barnet, och barnet kan känna skam över den egna kroppen. Att inte prata om sexualiteten är att sopa en del av människan under mattan. Ämnet blir tabu och ett naturligt förhållande till njutning och god självkänsla kan rubbas. Sexualitet är en viktig del av människan och påverkar hur vi söker kärlek, värme och kontakt. Om barnet inte ges den bekräftelsen kan det uppstå problem senare i livet med tillit till den egna kroppen och till andra.

 

Ansvar

Det är föräldrarnas skyldighet att hålla sig uppdaterade kring medieflödet. Föräldrar har ansvar för att ha koll på vad barnet ser på via t.ex. telefon och dator, och att ha koll på åldersgränser och olika symboler som finns. Föräldrarna ska prata med sitt barn om vad barnet tittat på: Om något skrämde barnet är det viktigt att prata om saken. Det är föräldrars skyldighet att skydda barnet från olämpligt innehåll i medierna, eftersom det kan ha skadliga effekter på barnet.

 

Respekt

Ömsesidig respekt är viktigt i uppfostringen. Att ha en bra relation till barnet, och att kunna prata om svåra och mindre svåra saker är viktigt för barnet. Genom att respektera barnet, inte bli arg om barnet sett något olämpligt i media utan i stället prata om saken och vid behov trösta barnet leder till att barnet vågar erkänna om det sett något upprörande. Om barnet inte vågar erkänna att det sett t.ex. på pornografi och blivit illa till mods av det, kan förhållandet till den egna sexualiteten och synen på sex rubbas. Det är viktigt för utvecklingen och självkänslan att respektera den egna kroppen, att kunna säga nej när något känns fel och att acceptera den njutning som den egna kroppen kan ge.

 


Det svenska sammandraget är skrivet av Mikaela Snellman, hälsovårdsstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada

Vårdlärare i hälsovård, hälsovårdare och Master of healthcare, Anu Grönlund har handlett studerandena med utvecklingsarbetet.