Vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete som bygger  på forskning utgör en central del av Befolkningsförbundet  verksamhet. Empirisk och pålitlig forskning skapar grunden för förbundets sakkunnighet och bidrar till våra familjepolitiska linjedragningar. 

Institutet för Befolkningsforskning bedriver forsking inom demografi, familjesociologi och sexologi. Institutet utreder bland annat finländarnas familjebildning, barnskaffning, frågor gällande invandring och invandrarnas integrering, sexualitet och sexuellt välmående. Institutet utger årligen Familjebarometern, som kartlägger finländarnas syn och åsikter om olika frågor gällande familjer. Dessutom utger institutet årsboken Finnish Yearbook of Population Research.

Väestöliittos bibliotek och informationstjänst betjänar både kunder utanför Befolkningsförbundet och dess personal.

Befolkningsförbundet Väestöliittos fertilitetskliniker bedriver klinisk och annan forskning gällande fertilitetsbehandlingar samt välbefinnandet av barn som är födda med hjälp av dessa behandlingar och välmåendet av dessa barns familjer. Våra kliniker har samarbete med flera centra vid inhemska universitet, sjukhus och nordiska IVF-kliniker. Dessutom deltar klinikerna i internationella samarbetsprojekt.