Vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete som bygger  på forskning utgör en central del av Befolkningsförbundet  verksamhet. Empirisk och pålitlig forskning skapar grunden för förbundets sakkunnighet och bidrar till våra familjepolitiska linjedragningar. 

Institutet för Befolkningsforskning bedriver forsking inom demografi, familjesociologi och sexologi. Institutet utreder bland annat finländarnas familjebildning, barnskaffning, frågor gällande invandring och invandrarnas integrering, sexualitet och sexuellt välmående. Institutet utger årligen Familjebarometern, som kartlägger finländarnas syn och åsikter om olika frågor gällande familjer. Dessutom utger institutet årsboken Finnish Yearbook of Population Research.

Väestöliittos bibliotek och informationstjänst betjänar både kunder utanför Befolkningsförbundet och dess personal.