e-post: förnamn.efternamn(snabel-a)vaestoliitto.fi

Direktör, forskarprofessor
Pol.dr., docent Anna Rotkirch
tel. 09 2280 5144, 040-7763086

Forskarprofessor
Pol.dr, docent Osmo Kontula
tel. 09 2280 5123

Forskare:
Psyk.dr. Venla Berg
Tjänstledig 1.9.18-

Forskare
Pol. kand. Miika Mäki
tel. 09 2280 5121

Forskare
Pol. kand. Tiia Sorsa
tel. 09 2280 5138

Forskare
Kristiina Tammisalo
tel. 09 2280 5117

Forskare
Anna Erika Hägglund
tel. 09 2280 5122

Informatiker
Pol.mag. Tiina Helamaa
tel. 09 2280 5126