e-post: förnamn.efternamn(snabel-a)vaestoliitto.fi

Direktör, forskarprofessor
Pol.dr., docent Anna Rotkirch
tel. 09 2280 5144, 040-7763086

Forskarprofessor
Pol.dr, docent Osmo Kontula
tel. 09 2280 5123

Forskare:
Psyk.dr. Venla Berg
Tjänstledig 1.9.18-

Forskare
Pol. kand. Miika Mäki
tel. 09 2280 5117

Forskare
Pol. kand. Tiia Sorsa
tel. 09 2280 5138

Informatiker
Pol.mag. Tiina Helamaa
tel. 09 2280 5126