Målet med medborgar- och intresseförenings samarbete är att öka vetskapen om sexualhälsa och rättighetsfrågorna. Särskilt i de föreningar och organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete och dessutom förena krafter speciellt i kampen mot hiv. En av samarbetsformerna är att organisera seminarier och skolningar tillsammans.

Värld Aids dagens kommitté
Denna kommitté består av föreningar som ansvarar för händelserna och evenemangen kring Världens aids dag (1.12) årligen. Väestöliitto har varit medlem i kommittén sedan 2002.

EuroNGOs
Väestöliitto är aktiv medlem i den europeiska samarbetsorganisationen/nätverket EuroNGOs verksamhet. EuroNGOs mål i sin verksamhet är att öka vetskapen och kunskapen på de europeiska medlemmarnas beslutsfattare och medians representanter inom befolknings-, utvecklings- och sexualhälsofrågorna och främja projekt inom dessa områden in utvecklingsländerna.

Förutom dessa så samarbetas det också med FNs befolkningsfond  och den internationella familjeplanerings organisationen IPPF.