Varför är opinionsbildande viktigt i Europa?
Över hälften av de pengarna som är för utvecklingssamarbete kommer från den Europeiska Unionen och dess medlemsstater. Unionen och dess medlemmar är världens största donor inom utvecklingssamarbetet. EU:s mål med dess utvecklingssamarbete är t.ex. att minska fattigdomen globalt, hållbar ekonomisk och social utveckling, respekterande av de mänskliga rättigheterna och uppnå millennium målen.

Förbättrandet av kvinnornas ställning och deras utbildning har en direkt inverkan på minskandet av fattigdomen och för ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Grunderna för denna positiva utveckling är att kvinnorna kan själv besluta om deras sexualitet, tidpunkten och mängden av barn och att de har tillgång till sexualuppfostring, sexualhälsoservice och moderna preventivmetoder.

Det internationella samhället har medgett att man inte kommer att nå millennium målen om inte man fokuserar på sexualhälsa och -rättigheter. Därför är det ytterst viktigt att man fortlöpande strävar till att påverka beslutsfattarna så att en tillräcklig politisk och finansiell stöd för sexualhälsa och -rättigheter kan försäkras. Detta är också målet med Väestöliittos politiska opinionsbildande både inom Europa och globalt.

Hur påverkar Väestöliitto på EU nivå?
Väestöliittos goda nätverk både nationell och Europeisk nivå utnyttjas i detta arbete. Man följer med noggrant den internationella politiska debatten inom dessa frågor, skriver artiklar och ger utlåtanden.

Ett av de viktigaste nätverken är Countdown 2015 Europe. Detta nätverk består av 15 Europeiska sexualhälsa och -rättighets organisationer.

Med vem arbetar Väestöliitto?
Med finansiering från William and Flora Hewlett Foundation kan man trygga och förstärka den nordiska kooperationen i att framföra sexualhälsa och -rättighets ärenden. Denna finansiering görs möjlig också norr-syd kooperationen i vilket man förstärker de södra ländernas (nu i Malawi) familjeföreningar och organisation i att förstärka deras kapacitet i opinionsbildande och påverkande.

Förutom detta andra viktiga partner och nätverk den globala utvecklingsenheten arbetar med är: FN:s UNFPA, de europeiska sexualhälsa och -rättighetsnätverket EuroNGOs och IPPF, som är en paraplyorganisation för Väestöliittos systerorganisationer i över 180 länder runt om i världen.

Stöd till finska beslutsfattare
Väestöliittos internationella enhet stöder också de finska europarlamentarikerna i deras jobb i de frågor som gäller utvecklingspolitik, sexualhälsa och -rättigheter. Detta görs med att följa med deras arbete och aktivt delta i den utvecklingspolitiska diskussionen och med att dela ut information om aktuella ärenden gällande sexualhälsa och -rättigheter.