Foto Velipekka Rahkola

År 1995 av Väestöliittos initiativ grundades det i riksdagen; Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp. Denna grupp består av riksdagsledamot från de olika partierna. Gruppen strävar till att främja Kairo 1994 överenskommelsen som gick under rubriken befolkning och utveckling (ICPD - International Conference on Population and Development in Cairo) i det finska utvecklingssamarbetet och dela information, ta ställning till och väcka diskussion i riksdagen om sexualhälsa och -rättighetsfrågor, jämlikheten mellan könen och befolknings branschens frågor.

År 1994 var det första gången som världen tydligt uttalade sig att det som tidigare kallats befolkningsfrågor inte handlade om att regeringar skulle bestämma en befolkningspolitik. Utan att det handlar om individers rätt att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt barnfödande. Överenskommelsen i Kairo är i linje med de mänskliga rättigheterna och det är en strategi för en hanterbar och hållbar utveckling i frågor som handlar om befolkningstillväxt, utbildning och ekonomi. Den innehåller också förutsättningar för ett bra förebyggande arbete av hiv och aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Gruppen har ca. 20 riksdagsledamot som medlemmar från olika partierna. Gruppen är öppen till alla riksdagsledamot. Väestöliitto fungerar som gruppens sekreterare och branschens expert.

Gruppen ordnar årligen relevanta seminarier i riksdagen, i vilka både nationella och internationella experter inbjuds som talare. Som publik inbjuds riksdagsledamöter, andra beslutsfattare, föreningars och medians representanter.

Gruppens medlemmar har möjligheter att delta i studiebesök till utvecklingsländer och till Finlands närområden för att bekanta sig med sexualhälsotillståndet och sexualrättigheternas förverkligande. Gruppen tar också ställning och försöker påverka den finska utvecklingspolitiken i Finland och i Europeiska Unionen.

Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp är medlem i European Parliamentary Forum on Population and Development -nätverket. Detta nätverk är de olika europeiska ländernas jämförliga gruppernas samarbetsorgan.

För mera information om gruppens verksamhet får man av:

Utvecklingspolitiks koordinator, gruppens sekreterare Hilkka Vuorenmaa, tel +358 9 2280 5116 eller förnamn.efternamn (at) vaestoliitto.fi