Den globala utvecklingsenheten organiserar skolningar och seminarier för läräre, journalister och medborgarorganisationers representanter. I skolningar behandlas aktuella frågor om världens populationsfrågor så som främjande av sexualhälsa och flickornars och kvinnornas ställning och framför hur detta har en enormt viktig roll i dens sociala och ekonomiska utveckling i världen.