Foto James O'Brien
Ungdomarnas aktivitetscenter

NEPAL

Väestöliitto har sedan 2002 stött ett projekt som fokuserar sig på unga och att förbättra deras sexualhälsoservice och dess utvecklande. Man har speciellt fokuserat sig för att kunna identifiera bättre och lättare de unga flickornas och kvinnornas behov och deras sysselsättning.

I detta projekt arbetar man i sju olika län tillsammans med den Nepalska familjeplaneringsorganisationen (FPAN) och den internationalla familjeplaneringsförbundet IPPF.

Projekt är riktat främst till unga flickor och unga kvinnor som bor i de avlägsna områdena. Målet är att förbättra deras kunskaper i sexualhälsa och sexualhälsoservice utbudet.

I projektet har man utvecklat s.k. ”Ungas forum” och ungdomarnas service center. Dessa leds av volontärer som har fått skolning gällande sexualhälsofrågor och de fungerar samtidigt som skolare och påverkare. I skolningarna har de lärt sig att diskutera det med föräldrar, lärare och by ledarna. I Ungdomarnas service center har ungdomarna fått möjligheten också att sysselsätta sig. I dessa center träffas också kvinnornas mikrolån grupper, vilket i sin tur hämtar mycket god information åt ungdomarna om själv sysselsättning.

Med detta sätt att distribuera informationen från unga till unga får så många som möjligt chansen att undvika könssjukdomar och tidiga och oönskade graviditeter.

Projektet finansieras av det finländska utrikesministeriet.