Vi publicerar material om flickornas och kvinnornas ställning pä global nivå, global sexualhälsa och den globala populations utvecklingen.

Materialet lämpar sig till delmaterial till skolorna och vuxenutbildning och till alla som är intresserade av utvecklingsfrågor.

Publikationer finns på finska och engelska. Materialet är gratis. Förfrågningar och beställningar kan göras via Elina Korhonen förnamn.efternamn (at) vaestoliitto.fi

Mera information om publikationer finns på finska här.