Anställdas kontaktuppgifter:

Minna Säävälä, gsm 050 396 0161
Anita Novitsky,  gsm 050 325 7173
Mina Zandkarimi, gsm 050 325 6450
 

Email: förnamn.efternamn(at)vaestoliitto.fi

Postadres:

Kalevagatan 16
Pl 849
00101 Helsingfors