Anställdas kontaktuppgifter:

Minna Säävälä, telefon (09) 2280 5142, gsm 050 396 0161
Anita Novitsky, telefon (09) 2280 5141, gsm 050 325 7173
Mina Zandkarimi, telefon (09) 2280 5245, gsm 050 325 6450
Gunta Ahlfors, gsm 040 653 0057
 

Email: förnamn.efternamn(at)vaestoliitto.fi

Postadres:

Kalevagatan 16 B, 3 vng
Pl 849
00101 Helsingfors

Fax: (09) 612 1211

E-postadres: kotipuu(at)vaestoliitto.fi