Vi erbjuder till den offentliga- och tredje sektorn utbildning och konsultationer i mångkulturella ärenden. Konsultationer ger vi per telefon och e-post.

Vi erbjuder också stöd och rådgivning till enskilda invandrare i Finland gällande olika ärende såsom familjeliv och barnuppfostran.

Vi har också karriär mentor program för utbildade invandrar kvinnor. Mera information om programmet hittar du här: https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

 

Vid utbildnings frågor vänligen kontakta:

Anita Novitsky
Tel: 050 325 7173
E-post: kotipuu(at)vaestoliitto.fi

 

Vid rådgivning vänligen kontakta:

Anita Novitsky,     tel: 050 325 7173
Mina Zandkarimi,  tel: 050 325 6450
Heikki Kärkkänen, tel: 040 664 7220

E-post: kotipuu(at)vaestoliitto.fi

 

Vid frågor gällande mentor programmet vänligen kontakta:

Gunta Ahlfors
Tel: (09) 2280 5175

E-post: womento(at)vaestoliitto.fi