Väestöliittos Klinik för sexuell hälsa har som uppgift att främja den sexuell(a) hälsan.

Sexuell hälsa och välmående är en del av en hög livskvalitet. I sin verksamhet vill kliniken hjälpa individer till en positiv och ansvarsfull sexuell utveckling och tillväxt. Kliniken utvecklar och erbjuder hälsovårdstjänster, samt idkar forskning, upplysning och internationellt samarbete.

Tyngdpunkter i verksamheten är främjandet av (ungdomars) sexuell hälsa och rättigheter, rådgivning, politiskt påverkande och stöd till parförhållanden.