Mannens Tid är en yrkesövergripande service för pojkar och män och personer som har att göra med pojkar och män; yrkesfolk, föräldrar och andra intresserade. Tjänsten stöds av Penningautomatföreningen. Mannens Tid vill förbättra den sexuella hälsan bland män, skapa uppfostringsmodeller och tjänster som stöder uppväxten till man, samla in och bearbeta information om män.

Mannens Tid är en del av Väestöliittos Klinik för sexuell hälsa, och idkar intimt samarbete med Väestöliittos övriga aktörer, såsom Ungas öppna dörrar och Familjenätet, och med många andra organisationer och myndigheter.

Mannens Tid behövs för att nå männen

Mannens Tid bildades år 2001, eftersom pojkar och män saknade ett ställe, där de kunde få saklig och yrkesmässigt högklassig information om sexuallhälsan: utvecklingen under puberteten, sällskapande och sex.

Fastän det redan i flera år hade funnits en till ungdomar riktad service på Kliniken för sexuell hälsa, var det främst flickor man stötte på där. Orsakerna till det är också klara. Pojkar behöver inte söka sig till hälsovården för att få prevention eller på grund av menstruation.

Det innebär ingalunda att pojkar och män inte skulle ha några frågor om sex och sällskapande. Tvärtom. Behovet av information framgick till exempel ur Väestöliittos undersökning, som publicerades år 2001, ur frågor som ställdes i skolor och i försvarsmakten och ur erfarenheterna av Webbtjänsten som Mannens Tid tagit fram. Den till pojkar och män riktade informationen om sex borde vara skräddarsydd just för deras behov.

Mannens Tid vill inverka på många sätt

Mannens Tid vill alstra ”manligt”, möjligast mångsidigt material och olika tjänster för män i alla åldrar om sexualitet och aggressionshantering, och få dem tillgängliga för så många som möjligt.

Sexualhälsoportalen Webbtjänst ,som öppnades år 2001, innehåller artiklar, en frågor och svar -tjänst och virtuella mottagningar. Webbtjänsten möjliggör full anonymitet i alla frågor och det har också konstaterats öka tjänsten popularitet. För dem som hellre läser böcker har åren 2001 och 2004 publicerats böckerna Från legoklossar till leopardkalsonger och Korkaren. Mannens Tid har tjänat som promotor och 2002 – 2004 varit med om att utforma nationella sexualhälsokampanjer för högstadierna. Under hela vår verksamhetstid har vi också hållit föreläsningar om sexualhälsa för elever, arrangerat föräldrakvällar, utbildning till yrkesfolk och seminarier.