Väestöliittos NAO är ungdomarnas egen modellverksamhetsform inom sexuallhälsa och sexualluppfostran. Vi har som mål att främja ungdomarnas sexuallhälsa i Finland.

Vi har idkat verksamhet i ett tjugotal år och märkt att ungdomar behöver egna tjänster som hänför sig till sexualitet, uppväxt, utveckling och till dessa eventuellt anknytande problemsituationer och som motsvarar just deras önskemål och behov. Sådana tjänster och innehållet i sådana tjänster har vi utvecklat utgående från erfarenheterna vi fått av mottagningarna och av enkäter bland våra unga klienter.

NAO-ideologin bygger på en tjänstmodell som vi utvecklat, ungdomarnas sexuella rättigheter och teorin om sexualitetens olika faser.