Vanhempien yhteistyö mahdollistaa lapsen vuoroasumisen

22.12.2017

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:n mukaan tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeus toteutuu näiden periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää lakitietoa asiasta täältä.