Persoonallisuushäiriöt ja pariterapia

6.2.2018 klo 07:00

Jennifer Landuccin ja Gretchen Foleyn teoreettinen tapaustutkimus käsittelee persoonallisuushäiriöstä kärsivien asiakkaiden pariterapiaa.

Persoonallisuushäiriöillä tarkoitetaan pitkäaikaisia ja joustamattomia ajattelu- ja käyttäytymismalleja, jotka aiheuttavat henkilölle itselleen ja hänen lähipiirilleen haittaa. Häiriön kehittymisen taustalla on usein traumaattisia kokemuksia. Persoonallisuushäiriöistä kärsii n. 9 % väestöstä. On tavallista, että henkilö itse ei koe ajattelu- tai käyttäytymistapojaan ongelmallisina.

Pariterapiakirjallisuudessa on niukasti paljon kuvattu pareja, joiden ongelmat juontuvat molempien persoonallisuushäiriöstä. Tutkimusten mukaan persoonallisuushäiriöt lisäävät ongelmallisen vuorovaikutuksen ja väkivallan riskiä parisuhteessa.

Persoonallisuushäiriöihin voi liittyä kokemus itsestä puutteellisena. Kirjoittajien mukaan tämä voi ohjata parinvalintaa siten, että kumppanista etsitään jotakin sellaista, mikä itseltä puuttuu. Persoonallisuushäiriöihin liittyy usein traumaattisia kokemuksia läheisistä ihmissuhteista. Kumppanin valinnassa ihminen voi etsiä epätoivoisesti toisesta sellaista ihmistä, mitä vaille on aikaisemmin jäänyt. Parinmuodostusta voi ohjata sisäinen tarve työstää omia traumaattisia kokemuksia.   

Kirjoittajien mukaan, esimerkiksi narsistisessa persoonallisuushäiriössä lapsi on jäänyt vaille hoivanantajansa riittävää huolenpitoa ja myönteistä suhtautumista. Kun kehityksellinen tarve ihailluksi ja rakastetuksi tulemiselle jää tyydyttymättä, ihminen voi myöhemmin jäykästi ja omaa etuaan ajaen tavoitella muiden ihailua.

Epävakaata persoonallisuushäiriötä puolestaan luonnehtivat minäkuvan, tunteiden ja käyttäytymisen ailahtelevuus sekä impulsiivisuus. Kaltoinkohtelun kokemukset altistavat epävakaalle persoonallisuushäiriölle. Henkilö saattaa nähdä toiset ihmiset mustavalkoisesti, joko hyvinä tai huonoina riippuen siitä, missä määrin toiset tyydyttävät hänen tarpeitaan. Käsitys esimerkiksi kumppanista voi vaihdella voimakkaasta ihannoinnista toiseen äärilaitaan, jossa kumppaniin suhtaudutaan hyökkäävästi ja pidetään huonona.

Kun epävakaasta ja narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset muodostavat parisuhteen, löytää vakka kantensa hankalalla tavalla. Epävakaan taipumus nähdä toinen voimakkaasti ihannoiden, saattaa alussa tyydyttää narsistin tarpeita ihailuun. Epävakaan tunnetarpeita ja kokemusta itsestä huonona, voi paikata se, että hän kokee saavansa olla lähellä jotakin niin ihailtua ja hyvää. Täydentävien ominaisuuksien takia suhteesta voi kuitenkin tulla äärimmäisen myrskyisä, koska asetelma ei jatku samanlaisena. Samat ominaisuudet, jotka alussa toivat parin yhteen, muodostuvat ongelmallisiksi.

Kirjoittajat korostavat pariterapiassa terapeuttisen yhteistyösuhteen merkitystä. Terapiassa vaikeudet ja niiden syntyhistoria pyritään ymmärtämään myötätuntoisella tavalla.

Lotta Heiskanen
Psykologi, psykoterapeutti
Väestöliitto

Landucci & Foley (2014). Couples Therapy: Treating Selected Personality-disordered Couples Within A Dynamic Therapy Framework. Innovations in Clinical Neuroscience. 11(3-4), 29-36.