Lähipiirin asenteella on vaikutusta eronneiden yhteisvanhemmuuteen

27.2.2018 klo 07:00

Avioero johtaa usein ristiriitoihin yhteisvanhemmuudessa, ja riidat vaikeuttavat lasten olosuhteita. Hollantilainen tutkijaryhmä selvitti, mikä ylläpitää tai kiihdyttää eronneiden riitaa.

Kun eronneet kokivat lähipiirinsä suhtautumisen entisiin puolisoihinsa kielteisenä, heidän konfliktinsa voimistuivat.  Jos eronneiden lähipiiri suhtautui entisiin puolisoihin hyväksyvästi ja anteeksiantavasti, eronneiden hyvinvointi ja sopeutuminen olivat paremmalla tolalla kuin niiden, joiden lähipiiri suhtautui entisiin puolisoihin vihamielisesti.

Ystävät ja perheenjäsenet olivat eronneita puolisoita vähemmän halukkaita anteeksiantoon, sillä he hyötyivät vähemmän exien tekemästä sovinnosta. Kun lähipiiri ylläpiti kielteisiä käsityksiä eronneen ex-puolisosta osoittaakseen lojaaliuttaan, he vain  voimistivat konfliktia ja vaikeuttivat yhteisvanhemmuutta.

Ihmissuhteissa, myös eronneiden välisissä suhteissa, ihmiset helposti loukkaavat ja häiritsevät toisiaan joko tahallaan tai tahattomasti. Jotta eronnut voisi antaa anteeksi entiselle puolisolleen, hänen tulee aktiivisesti yrittää ajatella, tuntea ja käyttäytyä rakentavasti loukkaajaansa kohtaan.  Eronneiden yhteisvanhemmuus merkitsee kahdenkeskistä ja molemminpuolista päätöksentekoa ja sitoutumista lapsen koulunkäyntiin ja hyviin lähtökohtiin. Toimivassa yhteisvanhemmuudessa vanhemmat asettavat lapsen etusijalle, samalla kun he luovat ja ylläpitävät rakentavaa suhdetta exäänsä, lapsen toiseen vanhempaan.

Tutkimuksen ensimmäiseen osaan osallistui 126 eronnutta vanhempaa ja toiseen 120.

Heli Vaaranen
parisuhdetiimin johtaja, psykoterapeutti

Lähde: Visser, Margaret et.al. (2017): I'll Never Forgive You: High Conflict Divorce, Social Network, and Co-Parenting Conflicts. Journal of Child and Family Studies (2017)26:3055-3066.