Katsaus tunnekeskeisen pariterapian tutkimuksista

15.8.2017

Kuva: Shutterstock.

Stephanie Wiebe ja Susan Johnson (2016) esittävät Family Process -lehdessä yhteenvedon tunnekeskeistä pariterapiaa koskevista tutkimuksista.

Tunnekeskeinen pariterapia on lyhyt, näyttöön perustuva pariterapian muoto, joka perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Kirjoittajat esittelevät tutkimustuloksia tunnekeskeisen pariterapian tehosta, sovellettavuudesta ja vaikutusmekanismeista.

Eri tutkimusten mukaan 70–73 % pareista toipuu parisuhteensa ongelmista tunnekeskeisessä pariterapiassa. Kliinisissä kokeissa 79–82 % pareista hyötyy tunnekeskeisestä pariterapiasta ja hyötyminen jatkuu myös terapian loppumisen jälkeen.

Tunnekeskeisen pariterapian tehosta on näyttöä myös masennuksen hoidossa, kun masennukseen liittyvät parisuhteen ongelmat. Hoitomuodosta on saatu lupaavia tuloksia traumaattisten kokemusten ja post-traumaattisen stressin hoidossa. Tunnekeskeisen pariterapian tehosta on näyttöä sellaisten parien tukemisessa, jotka selviytyvät toisen puolison tai lapsen vakavasta sairaudesta. Kiintymysteorian mukaan turvallinen tunnesuhde auttaa säätelemään stressiä ja hätää. Tunnetuesta parin välillä on hyötyä masennuksen, traumakokemusten ja vakavaan sairastumiseen liittyvän kriisin hoidossa.

Tunnekeskeisestä pariterapiasta on näyttöä loukkaantumisten ja petetyksi tulemisen hoidossa. 63 % petetyistä kumppaneista pääsi yli haavoitetuksi tulemisesta, kun tutkittiin tunnekeskeisen terapian loukkaantumisten hoitoon tarkoitetun tekniikan vaikuttavuutta. Tulokset pysyivät 3 vuoden seurannassa.

Tunnekeskeinen pariterapia vaikuttaisi olevan jossain määrin tehokasta seksuaalisen haluttomuuden hoidossa.

Tunnekeskeinen pariterapia vähentää tutkimusten mukaan kiintymyssuhteeseen liittyvää välttelyä ja ahdistunutta takertumista parisuhteessa. Itsearviointilomakkeisiin, käyttäytymisen arviointiin, aivokuvantamiseen ja fysiologisiin mittauksiin perustuen parin välinen kiintymyssuhde muuttuu turvallisemmaksi onnistuneessa hoidossa.

Tunnekeskeisen pariterapiakurssin vaikuttavuudesta on myös saatu tutkimusnäyttöä. Kyseessä on terapiamuotoon perustuva kurssi, joka voidaan järjestää 8 tapaamisena tai viikonloppukurssina. Tutkimuksen mukaan kurssi paransi merkittävästi parien tyytyväisyyttä suhteeseensa.

Myös tunnekeskeisen pariterapian kouluttamista terapeuteille on tutkittu. Neljän päivän kurssin tuloksena paitsi terapeuttien taidot ja tiedot hoitomenetelmästä lisääntyivät. Koulutuksesta oli terapeuteille myös henkilökohtaista hyötyä: terapeuttien tunnesäätely parani ja he kokivat, että koulutus vaikutti myönteisesti heidän henkilökohtaisiin ihmissuhteisiinsa.

Yhteenvetona kirjoittajat toteavat, että tunnekeskeinen pariterapia on ainoa pariterapian muoto, joka täyttää näyttöön perustuville hoidoille asetetut vaatimukset korkeimmalla tasolla.

Katso lisää:

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi maksutta

Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus 2018

Lotta Heiskanen
psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Lähde: Wiebe, S. (2016). A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Family Process.