Miten adoptiovanhempien ero vaikuttaa adoptiolapseen?

20.2.2018 klo 07:00

Tutkimusta vanhempien eron vaikutuksesta adoptiolapsiin on tehty niukalti. Ensinnäkin tutkimuksissa on tullut esiin, että adoptiolapset kokevat voimakkaammin vanhempien avioeron, koska heillä on taustallaan traumaattisia menetyksiä.

Adoptioon yleensä liittyy menetysten kokeminen: vanhempien menettäminen, mahdollisesti sisarusten menettäminen, muiden hoivanantajien, suvun, kulttuurin ja etnisen yhteisön menettäminen. Lapsella voi olla taustalla useita sijoituksia ja kokemuksia kiintymyssuhteiden katkeamisista, joihin lapsi ei ole itse voinut vaikuttaa. Epäsuotuisat hoivan kokemukset ja varhainen stressi voivat heikentää stressin säätelykykyä. On ajateltu, että nämä kokemukset voivat herkistää menetyksille, kuten vanhempien erolle.

Toiseksi tutkimuksissa on tullut esille se, että adoptiolapset eivät kärsi vanhempien erosta enempää kuin muutkaan lapset. Vanhempien ero on adoptiovanhempien lapsille samanlainen kokemus kuin muillekin lapsille keskimäärin.

Tutkimukset antavat tukea molemmille näkemyksille, mutta pääosin tutkimukset tukevat jälkimmäistä näkemystä.

Avioero on riskitekijä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsen selviytymiseen vaikuttavat monet tekijät ja perheen saama sosiaalinen tuki. Kun verrataan eroperheiden ja ehjien perheiden lapsia, erolla on keskimäärin kielteisiä vaikutuksia lapsiin. Erot ryhmien välillä kuitenkin katoavat, kun huomioidaan lasten kokema stressi. Lasten kokema stressi ja vanhemmuuden laatu on lapsen kehityksen näkökulmasta tärkeämpi tekijä kuin se, ovatko vanhemmat yhdessä vai erikseen.

Eron vaikutukset ovat aina yksiöllisiä ja riippuvat monista tekijöistä. Yksilötasolla vanhempien erolla voi olla lapsen elämässä selkeän myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä vaikutuksia.

Lotta Heiskanen
Psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Feigelman, W. & Finley, G. (2004). Youth Problems Among Adoptees Living in One-Parent Homes: A Comparison With Others From One-Parent Biological Families. American Journal of Orthopsychiatry. 74,(3), 305-315.

Brodzinsky, D., Hitt, J. & Smith, D. (1993). Impact of Parental Separation and Divorce on Adopted and Nonadopted Children. American Journal of Orthopsychiatry. 63, (3), 451-461.

Riggs, D. & Blythe, S. (2016). Experiences of separation and divorce among foster and adoptive families: the need for supportive responses. Adoption and Fosterin, 41(1).