Uusperheen muotoutuminen vie aikaa

14.10.2018

Uusperheen muotoutuminen vie aikaa, ja uusperheen lasten sekä nuorten sopeutuminen uusperheeseen ja toinen tosiinsa voi olla vaikeaa. Uusperheiden vakiintumista ”oikean tuntuiseksi perheeksi” nuorten silmissä edeltää vanhemman seurustelu tai asuminen yhdessä uuden kumppanin kanssa. Ennen vakiintumista uusperhe ei vielä tunnu perheeltä.

Tutkijat  Nuru ja Wang  etsivät haastattelututkimuksessaan käännekohtia, jotka saivat uusperheen tuntumaan perheeltä nuorten silmissä. Perhe alkoi tuntua perheeltä, kun uusperhe alkoi viettää keskenään laatuaikaa. Nuorten mielestä laatuaikaa oli esimerkiksi mukava aika katsellen televisiota, tai vaikkapa käyminen syömässä kaikki yhdessä.  Nuoret kokivat uusperheen enemmän perheeksi, kun uuspari vakiinnutti suhteensa.  Uuden kumppanin muutettua lasten ja nuorten kotiin, tarvittiin aikaa ja että tilanne vakiintui ja alkoi tuntua hyväksyttävältä.

Uusperheen myönteinen tunnelma vaarantui, jos nuoret kokivat vanhempansa uuden kumppanin väheksyvän omaa toista biologista vanhempaansa tai tämän muistoa tai tavaroita. Nuorille oli myös hyvin raskasta joutua kauaksi toisesta biologisesta vanhemmastaan muuton vuoksi. Nuorten oli vaikeaa kokea uusperhettä perheeksi, jos nuorten ja vanhemman uuden kumppanin välillä oli paljon erimielisyyttä.  Monille nuorille tuntui merkitykselliseltä, kun he kokivat että vanhemman uusi kumppani välitti, huolehti ja piti heistä.

Lähde:

Nuru, A, Wang, T(2014): ”She Was Stomping on Everything That We Used to Think of as a Family”: Communication and Turning Points in Cohabiting (Step)Families. Journal of Divorce & Remarriage. Volume 55, 2014 - Issue 2

Pohdittavaa uusperheellisille:

Miten voisitte viettää laatuaikaa uusperheen nuorten kanssa ja pitää nuoret mukana uusperheen muotoutumisessa?

Miten voisitte yhdessä tukea nuorta säilyttämään hyvät välit molempiin biologisiin vanhempiinsa?

Minkälaisella puheella ja toiminnalla voisitte kunnioittaa nuoren luontaista uskollisuutta molempia biologisia vanhempiaan kohtaan?

Heli Vaaranen
Parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti