Tunne mielenterveyshäiriöiden lääkehoito

27.12.2017

Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö on ensisijaisesti lääkäreille ja erityisesti psykiatreille suunnattu perusteellinen tietopaketti mielenterveyshäiriöiden lääkehoidosta.

Kirjassa käydään läpi kaikki psykiatriset diagnoosiryhmät, kerrataan lyhyesti diagnostiset kriteerit sekä esitellään viimeisin tieto niiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä, lääkkeiden vaikutuksista ja sivuvaikutuksista. Lisäksi paneudutaan lääkehoidon erityistilanteisiin, kuten raskauden- tai imetyksenaikaiseen käyttöön, potilaan lääkevastaisuuteen tai luontaistuotteiden käyttöön. Kirjassa korostetaan psykoterapeuttisen hoidon tärkeyttä lääkehoidon ohella, joskus ensisijaisena tai ainoana tarvittavana hoitomuotona.

Psykiatrisen lääkehoidon tuntemuksesta on hyötyä myös muille mielenterveyden ammattilaisille. Psykoterapeutit, psykologit ja muut psykiatristen häiriöiden parissa työskentelevät kohtaavat väistämättä paljon asiakkaita ja potilaita, jotka käyttävät psyykenlääkkeitä. Potilaan paneutuneen ja kokonaisvaltaisen hoidon edellytyksenä on, että hoitava ammattilainen ymmärtää, mitkä oireet voivat liittyä esimerkiksi lääkityksen sivuvaikutuksiin ja mitkä potilaan problematiikkaan. Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö -kirjaa voisikin pitää yhtenä niistä perusteoksista, joka pitäisi löytyä kaikkien mielenterveyden ammattilaisten kirjahyllystä.

Venla Berg
psykologi

Matti O. Huttunen ja Lumikukka Socada: Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö. Helsinki: Duodecim, 2017.