Keskinäinen ystävyys kuuluu hyvään parisuhteeseen

19.6.
Parisuhdetutkijakaksikko ja aviopari John ja Julie Gottman ovat tutkineet ihmisten välisiä rakkaussuhteita yli neljän vuosikymmenen ajan. Gottmanit havaitsivat, että ystävyydellä on tärkeä merkitys parisuhteessa. Ystävyyden tunnetta kokevilla pareilla kumppani tunsi rakkaimpansa kiinnostuksen kohteet, tunsi tämän ihmisenä ja oli kiinnostunut tuntemaan tämän vielä paremmin. Ystävyyttä huokuvassa parisuhteessa osoitettiin kiintymystä ja ihailua.

Rakkauden periaatteet

6.6.
Parisuhdetutkijakaksikko ja aviopari John ja Julie Gottman ovat tutkineet ihmisten välisiä rakkaussuhteita yli neljän vuosikymmenen ajan. Uusimmassa artikkelissaan he tekevät yhteenvetoa siitä, miten he ovat ymmärtäneet parisuhteen.

Naisparit kokevat yhä stressiä vähemmistöön kuulumisestaan

18.5.
Tutkijoiden mukaan naispareille on koittanut uusi aika. Populaarikultturi – jännityssarjat, elokuvat ja musiikki – ovat jo pitkään kuvanneet naisten välistä rakkautta ja tuoneet sen osaksi TV-katsojan tai musiikinkuuntelijan kokemuspiiriä.

Huolestuttava seksuaalisen väkivallan muoto leviää netissä

3.5.
Seksuaalinen väkivalta tarkoittaa seksuaalisia tekoja vastoin toisen osapuolen tietoista suostumusta. Väkivallan tekijä ei kunnioita uhrin oikeutta päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.

Milloin hakeutua pariterapiaan?

13.4.
Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Parisuhteen kriisi voi olla esimerkiksi ero, uskottomuuden paljastuminen tai lapsettomuus. Pariterapia on masennuksen ja alkoholiriippuvuuden yksi hoitomuoto.

Eron syyt vaimojen ja miesten silmin

7.2.
Erojen syiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voitaisiin kehittää keinoja parisuhteiden parantamiseksi. Psykologian alan tutkija Hannah Williamson kumppaneineen tutki parisuhdeongelmien syntyä. Missä vaiheessa liittoa ongelmat ilmenivät?

Väestöliiton parisuhdekeskuksen kysely: Kolmannes miehistä unelmoi romanttisesta ajasta puolison kanssa

18.1.
Miesten parisuhdekokemuksista on nyt saatavilla uutta tietoa. Marraskuussa 2016 Väestöliiton kyselyyn vastasi 110 miestä. Verkossa julkaistuissa avoimissa kysymyksissä käsiteltiin muun muassa sitä, kokevatko miehet itsensä parisuhteissaan rakastetuiksi, miten parisuhde on vastannut heidän toiveitaan, toivoisivatko he puolisonsa muuttuvan jollakin tavalla, missä asioissa he ovat onnistuneet mielestään parhaiten parisuhteissaan ja mitä unelmia heillä on vielä toteuttamatta puolisonsa kanssa.

Mikä pitää pitkät avioliitot koossa ja onnellisina?

16.8.2016
Parisuhdeodotukset ovat muuttuneet. Parisuhteelta odotetaan enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Samalla odotukset sukupuolirooleittain jaetuista kotitöistä ovat muuttuneet. Nyt kumpi tahansa puolisoista voi tarttua kodin ”sotkuisiin töihin”. Elinikäinen parisuhdeonni on yhä ihanne, johon tukeudutaan, mutta yhä useammilta puuttuu omien vanhempien antama esimerkki yhdessä pysyneistä, sitoutuneista vanhemmista.

Parisuhde paranee elokuvia katselemalla

17.12.2015
Psykologi Ronald Rogge (2013) Rochesterin yliopistosta havaitsi tutkimuksessaan, miten elokuvia katselemalla ja niistä keskustelemalla voitiin parantaa parisuhdetta. Tutkimukseen osallistui 174 paria.