« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Parit ja sinkut » Tietoa parisuhteesta » Avio- ja avoliiton lakitieto » Omistussuhteet

Omistussuhteet avio- tai avoliitossa

Avio- tai avopuolisot saavat vapaasti sopia, omistavatko he varallisuutensa erikseen ja yksin tai vaihtoehtoisesti yhdessä. Sopimusvapaus on vallalla ennen yhteistalouteen muuttamista, parisuhteen aikana kuin myös eron jälkeen. Olennaista on, että omaisuutta jo hankittaessa mietittäisiin tarkoin, merkitäänkö varallisuus (kuten asunto, kalliimmat esineet tai auto) yksin toisen vai yhdessä kummankin nimiin. Mikäli omaisuutta hankitaan yhteiseen lukuun ja yhteiseen käyttötarkoitukseen, tärkeää on sopia siitä, missä suhteessa osapuolet tämän varallisuuden omistavat. Voidaan esimerkiksi kirjata, että kummatkin omistavat puolet sanotusta omaisuudesta tai että toinen omistaa siitä vaikkapa 60 % ja toinen vastaavasti 40 %.

Avioliitossa omistussuhteiden kirjaaminen ei ole yhtä tärkeää kuin tilanne on avoliitossa. Tämä johtuu siitä, että avio-oikeus toisen puolison yksin omistamaan varallisuuteen realisoituu avioeron yhteydessä (mikäli puolisot eivät ole laatineet avioehtosopimusta). Esimerkki: Avioeron yhteydessä todetaan, että toinen puoliso omistaa yksinään vaikkapa 100 000 euron arvoisen varallisuuden, kun taas toiselle ei ole omaisuutta laisinkaan. Tässä tapauksessa netto-omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella; kummankin laskelmallinen osuus on täten 50 000 euroa. Varakkaampi joutuu luovuttamaan toiselle niin  sanottuna tasinkona 50 000 euroa. Jos kysymyksessä olisi avoliitto ja tilanne täysin sama kuin edellä todettu, toinen pitää eron yhteydessä 100 000 euron arvoisen omaisuutensa; toinen ei voi vaatia häneltä taloudellista tasoitusta.

Tietotekniikan kehityttyä syntyy hetkessä osto-, luotto- tai muuta tositteistoa, jolloin on myös jälkikäteen verraten helppo selvittää, milloin omaisuus hankittiin, miten ja kenen nimiin. Erityisesti avoliittojen kysymyksessä ollen on  suositeltavaa, että jo varallisuutta hankittaessa sovitaan omistussuhteista, joko erillisomistuksesta tai yhteisomistuksesta. Kaikkien kuittien säilyttäminen on suositeltavaa.

Tarkastettu 14.12.2017


9.8.2020 klo 05:23:19