Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa henkilön todellisuudentaju hämärtyy ja vääristyy usein karkealla tavalla siten, että hänellä on huomattavia vaikeuksia erottaa tosi epätodesta. Psykoosi voi joskus laueta vaikean järkytyksen eli traumaattisen tapahtuman seurauksena.

Toisinaan psykoosi voi hiipiä osaksi parin elämään vähitellen. Saattaa olla, että kumppani alkaa kiinnittää huomiota sairastuvan outoon käytökseen tai ajatusvääristymiin. Sairastuneella itsellään ei useinkaan ole  käsitystä omien ajatustensa outoudesta. Harhaiset puheet voivat säikäyttää. On tärkeää, että sairauden puhjetessa terve kumppani saa mahdollisimman paljon tukea läheisiltä ja ammattilaisilta. Sairastuneen kanssa eläessä hän voi kokea jäävänsä täysin yksin arjessa ja esimerkiksi lasten hoidossa. Saattaa olla myös niin, että hän alkaa kantaa häpeää kumppaninsa sairastumisesta.

Kun ihminen viereltä katoaa psykoosin alle, terve kumppani tarvitsee paljon apua ympäristöltään. Tutkimuksissa on havaittu, että sairastuneiden parisuhdetta kuormittaa erityisesti sosiaalisen tuen puute. Parisuhteen kannalta parasta olisi, että arki voisi jatkua mahdollisimman samankaltaisena kuin aikaisemmin ja sairaudesta pystyttäisiin puhumaan ilman leimautumisen pelkoa.

Tutkimukset tukevat voimakkaasti perheinterventioiden hyödyllisyyttä osana psykoosien hoitoa.  Tutkimuksissa on havaittu, että psykoosiin sairastuneen puolison tai kumppanin tunneilmaisultaan tasainen vuorovaikutus helpottaa sairastunutta. Kielteisiä vaikutuksia on kriittisellä, intensiivisellä tai määräilevällä käytöksellä.

Sairastuneen epäluuloinen ja harhainen käytös saattaa herättää kumppanissa suuttumusta. On vaikea käsittää toisen ajatuksia ja käytöstä. Toisen taantuminen ja kyvyttömyys tehdä ratkaisuja voi myös houkuttaa määräilyyn. On kuitenkin havaittu, että kannustamalla kumppania rauhalliseen vuorovaikutukseen sairastuneen kanssa, sairaalajaksoja on voitu vähentää ja toipumista helpottaa. Toisen sairastuttua psykoosiin on tärkeää pohtia myös parisuhdetta ja miettiä sairastumisen vaikutuksia siihen.