Tilastoissa miehet enemmistönä

Sekä miehet että naiset voivat syyllistyä väkivaltaisiin tekoihin ja harjoittaa henkistä väkivaltaa. Poliisin tietoon tulleessa parisuhdeväkivallassa suurin osa tekijöistä on miehiä.Vuonna 2005 parisuhdeväkivallan uhreja oli runsaat 2400. Naisia heistä oli noin 90 prosenttia, miehiä 10 prosenttia.

Kyselyjen mukaan viidesosassa parisuhteita nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua 15 vuotta täytettyään. Viimeisen vuoden aikana saman on kokenut runsaat kuusi prosenttia parisuhteessa elävistä naisista. Eronneilla väkivallan kokemukset ovat tätä yleisemmät. Lähes puolet avio- tai avoeron läpi käyneistä naisista kertoo kokeneensa vähintäänkin uhkailuja entisen puolisonsa taholta.

Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ei ole vähentynyt merkittävästi. Pientä laskua on kyselyjen mukaan tapahtunut, mutta suuresta käänteestä parempaan ei voida puhua.

Henkirikoksia paljon, koti näyttämönä

Suomi on kaikessa väkivaltarikollisuudessa heikoilla sijoilla Euroopan unionin tilastoissa. Henkirikoksia tehdään Suomessa noin kaksinkertainen määrä jäsenmaiden keskiarvoon verrattuna.

Suomalaiset henkirikokset tehdään usein kotona ja perhepiirissä. 2000-luvun alussa Suomessa kuoli parisuhdeväkivallan uhreina keskimäärin 17 naista. Suomessa naisen surmaaja on tavallisimman puoliso, entinen puoliso tai seurustelukumppani. Suomessa miehen surmaaja on puolestaan tavanomaisimmin ystävä tai tuttava.