Jatkuva kiintymyksen ja kiinnostuksen osoittaminen toista kohtaan kantaa pitkälle. Puhutaan mielen sisäisistä kartoista; asioista, joita kumppanin mielessä liikkuu, mitä hän kokee, mitä hänelle kuuluu ja millainen päivä hänellä on.

Näistä kartoista saa tietoa kysymällä sekä jakamalla pieniä ja suuria tapahtumia päivittäisestä elämästä. Puolisoiden tulee pysytellä toistensa kartoilla, tietoa tulee päivittää riittävän usein. On hyvä antaa toiselle päivittäin hetki aikaa kertoa kuulumisiaan, eikä olettaa tuntevansa täysin hänen mielenliikkeitään.

Jokaisella on myös oikeus pitää joitakin asioita ominaan, eikä siitä tarvitse loukkaantua. Kaikkea ei tarvitse jakaa kumppanin eikä kenenkään muunkaan kanssa.

Arvostus ja ihailu kumppanien kesken ovat oleellisia. Niiden vastakohdat, kuten jatkuva kritisointi ja toisen halveksunta, ovat puolestaan suhteelle erittäin tuhoisia.