Ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan oman kasvuperheensä kautta. Omasta kasvuperheestä on myös saatu yhdessä olemisen perusmallit. Parisuhteen luominen merkitsee näin kahden eri perhekulttuurin yhteensovittamista. Kumman kasvuperheen tapa käsitellä erimielisyyksiä, viettää joulua tai juhannusta on oikein? Miten toimitaan uudessa perheessä?

Jos toisella on liian riippuvaisen suhteet lapsuuden perheeseensä, ne voivat kilpailla liikaa parisuhteen kanssa. Näin parisuhde ei pääse kehittymään riittävän hyväksi. Molemmilta vaaditankin kykyä irtautua tunneperäisistä siteistä lapsuuden perheeseen.

Irtautumisessa on onnistuttu, kun erilaissa kiistakysymyksissä ratkaisu tehdään neuvottelemalla puolison kanssa ja huomioimalla tämän toiveita, ei omien vanhempien vaatimuksiin sopeutumalla.