Turvallisuuteen tunteeseen vaikuttaa myös kumppaneiden keskinäisen tunneyhteyden luominen. Tunneyhteys tarkoittaa, että kumppanit voisivat ajasta ja paikasta riippumatta kohdata toisensa tunnetasolla yhä uudelleen ja uudelleen. Tällaisen luottamuksen rakentaminen vaatii yleensä vuosien yhteisiä kokemuksia ja arkista vuorovaikutusta, jolloin yhteiset arvot ja merkitykset ehtivät hahmottua.

Pari voi luoda myös niin sanottuja tunnevuorovaikutuksen rituaaleja, joiden kautta myönteisiä tunteita voi ilmaista vaikka päivittäin. Tällaisia ovat esimerkiksi halaus erotessa ja tavat pitää yhteyttä erillään ollessa.

Usein pari riitelee juuri eron jälkeen tavatessaan tai eron alkaessa, toisen lähtiessä töihin tai matkalle. Näihin tilanteisiin onkin hyvä rakentaa tunneyhteyden rituaaleja. Esimerkiksi voidaan sopia, että tavatessa esimerkiksi matkan jälkeen syödään yhdessä, rauhoitutaan ja pysähdytään hetkeksi. Tämä auttaa vähentämään riitelyä.