Kaikilla pareilla on erilaisuudesta johtuvia jännitteitä. Pari palaa aina erimielisyyksissään samoihin ikuisiin ongelmiin. Ne liittyvät esimerkiksi persoonallisuus- ja temperamenttieroihin, erilaisiin elämäntapoihin, vakaumuksiin, ideologioihin ja elämänfilosofioihin.

Tutkimusten mukaan parisuhdeongelmista jatkuvia eli ratkaisemattomia ristiriitoja on noin kaksi kolmasosaa. Ratkaistavissa olevia on yksi kolmannes.

Ikuisia ongelmia ei juuri kannata yrittää ratkaista. Oleellista on se, miten pari oppii tulemaan toimeen näiden ongelmien kanssa. Pitää myös oppia käymään niistä rakentavaa keskustelua, jotta ymmärtäisi mistä oikein on kysymys. Jos tällainen ristiriita jumittuu, sitä on syytä yrittää myös ratkaista, koska se yleensä kasvattaa pahaa oloa parisuhteessa. Parin tulee näissä asioissa tehdä kompromisseja tai löytää uusia ratkaisuja käytännön tilanteisiin. Ongelmien riittävä ratkaisu on välttämätön edellytys myös seksuaalisuuden ja intiimiyden toimivuudelle ja tyydyttävyydelle.