Yhteiselämässä joudutaan kohtaamaan monenlaisia ongelmia, etsimään ratkaisuja ja tekemään päätöksiä vaikeitakin tunteita nostavista asioista. Ristiriitojen lakaiseminen puhumattomuuden maton alle ei poista ongelmia, mutta on monia seikkoja, jotka auttavat hyvään tulokseen pääsemistä.

Pehmeä aloitus auttaa asioiden esille tuomisessa. Sanotaan, että ongelmanratkaisu päättyy saamaan nuottiin, millä se alkoikin. Jos keskustelu alkaa riidalla ja hyökkäämisellä, se myös päättyy siihen. Jos se alkaa rakentavasti ja toista arvostavasti, se myös päättyy niin.

Kun et ole tyytyväinen johonkin asioiden tilaan, kuvaa asiallisesti sekä nykytila että tavoite, johon haluaisit. Älä käytä tilannetta toisen moittimiseen. Kerro omista tunteistasi, mutta älä ala kertoa kumppanisi vioista. Vältä yleistämistä, älä käytä sanoja ”sinä aina”, ”sinä et koskaan” ja ”taas sinä”, koska niillä leimat kumppanisi kokonaisuutena huonoksi ihmiseksi. Tuo esiin arvostusta kumppaniasi kohtaan myös silloin, kun olet kriittinen jonkin asian suhteen. Se voi tapahtua vaikka kertomalla, miten tyytyväinen olet jossain tilanteessa ollut kumppanisi toimintaan tai ratkaisuihin.

Jos haluat vaikuttaa toiseen, se on mahdollista vain silloin, kun annat myös toisen vaikuttaa itseesi ja toimintatapoihisi. On tärkeää, että molemmat saavat vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskevat yhteistä elämää. Myös taito tehdä kompromisseja auttaa rakentamaan syvempää yhteyttä.