Mitä enemmän kumppanit pystyvät jakamaan elämän eteen tuomia iloja ja haasteita, sitä vahvemmaksi yhteinen parisuhdetarina muodostuu. Tarinan eri puolia ovat tilanteet, joihin voidaan yhdessä palata sekä muistot yhdessä koetuista hetkistä.

Erityisesti tilanteet, jossa kumppanit jakavat toisensa positiivisia tunnekokemuksia, luovat yhteisesti kartoitettuja parisuhdetarinoita. Näitä voivat olla muun muassa suhteen alkuaika ja yhteydenpito ennen yhdessä asumista.