KRIISEJÄ TYÖNTEKIJÄN PERHE-ELÄMÄSSÄ

 

Vaimo ja isä loukkaantuvat liikenneonnettomuudessa. Työmäärän ja työajan joustot helpottavat kuormittavassa perhetilanteessa. Pitkien poissaolojen, oman sairastumisen tai irtisanoutumisen sijaan työnteko voi jatkua.

 

 

Esimiehenä työskennellyt 45-vuotias mies joutui vaimonsa ja iäkkäiden vanhempiensa kanssa liikenneonnettomuuteen. Onnettomuudessa miehen äiti kuoli, ja hänen vaimonsa ja isänsä loukkaantuivat melko vakavasti. Mies itse sai lieviä vammoja. Miehellä oli 12- ja 15-vuotiaat lapset.

 

Onnettomuuden aikoihin miehen työnantajayrityksessä käynnistyivät yt-neuvottelut. Niissä tavoiteltiin kustannussäästöjä, jotka käytännössä tiesivät merkittäviä henkilöstövähennyksiä eli irtisanomisia.

 

Perhettänsä kohdannen kriisin takia mies koki, että hän ei kyennyt huolehtimaan omalta osaltaan yksikkönsä jo alkaneista yt-neuvotteluista. Miehen lyhyen sairasloman aikana toinen henkilö huolehti yt-neuvottelujen jatkumisesta.

 

Palattuaan takaisin työpaikalle mies keskusteli esimiehensä kanssa elämäntilanteestaan. He päättivät yhdessä soveltaa työsopimuslain 4 luvun 7a §:ä, joka antaa mahdollisuuden saada määräajaksi palkatonta vapaata perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Mies jäi pois töistä kuudeksi viikoksi.

 

Määräaikaisen vapaansa aikana mies koki tärkeimmäksi tehtäväkseen tukea vaimonsa ja isänsä kuntoutusta sekä huolehtia teini-ikäisistä lapsistaan. Hän ennakoi, että vaimo tarvitsisi hänen apuaan vielä pitkään sairaalasta kotiuttamisen jälkeen, kun taas hänen isänsä saisi apua osittain muualtakin.

 

Samaan aikaan mies pohti työpaikkansa yt-neuvottelujen tuloksia ja omaa jaksamistaan vaativassa esimiestyössä. Hän päätti edetä asia kerrallaan. Mies tiesi, että myös hänet voidaan irtisanoa yt-neuvottelujen seurauksena. Hän myös mietti, voisiko hän palata asiantuntijatehtävään, jossa hän oli ollut ennen nykyistä esimiesasemaansa. Mies toivoi työantajalta ymmärrystä vaikeassa elämäntilanteessaan.

 

Kuuden viikon palkattoman vapaan jälkeen mies palasi työpaikalleen ja keskusteli jälleen esimiehensä kanssa. He sopivat, että mies siirtyy asiantuntijatehtävään vuodeksi, josta ensimmäiset kolme kuukautta osa-aikaisena. Mies sai myös perehdytyksen tehtäväänsä. Samalla hänen palkkansa tarkistettiin vastaamaan uutta tehtävää ja työaikaa.

 

Mies oli ratkaisuun tyytyväinen. Hän sai työnantajalta tukea uudessa elämäntilanteessa. Samalla hän sai palata takaisin työhönsä ilman ison yksikön esimiesvastuuta.