Työtovereiden kateus esti joustavat ratkaisut erityislapsen vanhemmalle

Kouluikäisen erityislapsen vanhempi työskenteli sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa, jossa hänellä oli parikymmentä työkaveria. Hän oli kertonut omasta tilanteestaan ja sopinut esimiehensä kanssa eräistä arkea helpottavista joustoista. Kolmivuorotyön sijaan hänelle järjestyi kaksivuorotyö. Lisäksi hän sai itse vaikuttaa työvuoroihinsa ja myös luvan tarvittaessa hoitaa erityislapsensa akuutteja asioita myös työaikana. Työyhteisön muut jäsenet tulivat omaishoitajalle kateellisiksi tälle järjestyneistä ’eduista’. Kateus ilmeni käytäväpuheina ja asiasta valittamisena esimiehelle.

Tilanteen rauhoittamiseksi esimies alkoi vähitellen purkaa sovittuja joustoja. Työyhteisön paine ja joustojen heikkeneminen kuormitti omaishoitajaa niin paljon, että hän lopulta irtisanoutui kyseisestä organisaatiosta. Tilanne eteni kuitenkin työntekijän kannalta hyvin: hän hakeutui uuteen työpaikkaan ja pääsi työnantajalle, joka oli joustava ja perhemyönteinen. Työpaikalla haluttiin tukea käytännön asioissa työntekijän perhetilannetta.