Yrittäjänä työskentelevän isän ratkaisu                   

Yrittäjänä työskentelevällä miehellä oli kaksi pientä lasta. Yrittäjyyden vuoksi hän ei ollut juurikaan voinut pitää virallisia perhevapaita. Sen sijaan hän oli järjestellyt oman työaikansa niin, että pystyi osallistumaan mahdollisimman hyvin perheen arkeen ja lastenhoitoon. Lisäksi hän oli palkannut avuksi työntekijän, jolle siirsi osan omaista tehtävistään ja vastuusta.                

Vaikka yrityksen kannattavuus hieman heikkeni lisääntyneiden henkilöstökulujen myötä, yrittäjä oli erittäin tyytyväinen tilanteeseensa, jossa pystyi jatkamaan työtä josta piti, ja samalla olemaan paljon mukana perheen