Perhe-elämän kriisi voi käynnistyä äkillisesti tai kehittyä pitkän ajan kuluessa.

Lapsi, puoliso tai muu lähiomainen voi sairastua vakavasti tai kuolla. Myös lapsettomuus ja siihen liittyvät hoidot sekä avo- tai avioerot koettelevat työntekijöiden perhe-elämää.

Useimmat perhe-elämän kriisit vaikuttavat vähintäänkin lyhytkestoisesti työntekijän työkykyyn.

Leskeys, yksinhuoltajuus, kokoaikaisen tai osa-aikainen omaishoitajuus sekä muu kotona tai lähiomaisen luona tehtävä hoivatyö sitovat henkisiä voimavaroja ja vaativat usein erityisjärjestelyjä.

Työnteon ja omaishoitajuuden yhteensovittamista voidaan helpottaa sosiaalipalveluilla, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelulla, kotihoidolla, vaikeavammaisten henkilökohtaisella avulla tai lyhytaikaisen huolenpidon palveluilla.

Työpaikkojen käytännöillä on suuri merkitys omaisen hoitojärjestelyjen ja työnteon yhteensovittamisessa.

Lue lisää: Ansiotyö ja omaishoito

Työpaikan ohjeistuksissa ja suosituksissa voidaan varautua työntekijän perhe-elämän kriiseistä aiheutuviin poissaoloihin ja muihin erityisjärjestelyihin. Niissä voidaan määritellä:

  • palkallisen tai palkattoman poissaolon pituus
  • muiden loma- ja vapaapäivien käyttömahdollisuus
  • vastuuhenkilöt

Muita perhe-elämän kriisejä ja tilanteita, kuten avo- ja avioeroa, yksinhuoltajuutta, etävanhemmuutta, uusperheitä jne. käsitellään Väestöliiton muilla sivuilla..

Lue lisää: www.vaestoliitto.fi

Lisätietoa myös:

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
- Tietoa läheistään hoitaville