Ihmisen elämänkaaren eri vaiheet näkyvät eri tavoin työ- ja perhe-elämässä.

Iän lisäksi työntekoa säätelevät myös muut tekijät, kuten koulutustaso, uratoiveet, työolot sekä oma ja/tai läheisten terveydentila.

Tässä osiossa työuran tukemisella elinkaaren aikana tarkoitetaan 

  • elämänmittaista työntekoon kannustamista
  • työ- ja ideointikyvyn vaalimista
  • inhimillisiä ja sosiaalisesti kestäviä työoloja
  • eri ikäisten ihmisten työskentelyolosuhteiden kehittämistä.