Äitinä tai isänä työelämässä – jokaisella on oma todellinen tarinansa


Ylennys perhevapaan aikana

Äiti jäi kesäloman jälkeen 2-vuotiaan lapsensa kanssa kotiin hoitovapaalle isän palattua työhönsä. Hoitovapaansa aikana äiti sai ylennyksen ja aloittikin haasteellisessa työssä heti vapaan jälkeen.                

Perhevapaan käyttäminen ei ollut työnantajalle ongelma. Päinvastoin, työnantaja antoi työntekijälle lisää vastuuta työssä. Työnantaja osoitti asenteille ja teoilla, ettei vastuunotto perheestä heikentänyt työntekijän asemaa työpaikalla. Toisaalta perheellisyys myös toi työntekijälle uutta osaamista ja kykyjä, joista oli hyötyä työelämässäkin.


Perheystävällinen työpaikka varautuu perhevapaisiin

35-vuotias kahden lapsen äiti työskenteli matkailualan yrityksessä, jonka työntekijöistä yli 90 prosenttia oli naisia. Ala oli muuttunut yhä vaativammaksi ja erityisosaamista tarvittiin. Päteviä sijaisia ei ollut helppo saada poissaolijoiden tilalle.

Nainen kuitenkin tiesi, että yritys panosti erittäin paljon perheystävällisiin ratkaisuihin. Näin ollen he saattoivat puolisonsa kanssa hyvin päätyä siihen, että perheeseen syntyisi kolmas lapsi.

Nainen ilmoitti ajoissa jäämisestään äitiys- ja vanhempainvapaalle. Koska yrityksen henkilöstöpolitiikassa oli varauduttu perhevapaisiin pitämällä jatkuvasti tietty ’extrakiintiö’ pätevää henkilökuntaa yrityksen henkilöstössä, nainen ei kokenut jättävänsä tiimiään tai yritystä lainkaan pulaan. Hän saattoi keskittyä rauhassa perhe-elämään vauvan synnyttyä.

Työnantajan kanssa oli selkeästi sovittu, että työasioista otetaan perhevapaan aikana naiseen yhteyttä vain, jos yrityksessä tapahtuu selkeitä isoja organisaatiomuutoksia ja että hän voi rauhassa perehtyä uuteen tekniikkaan ja muihin tapahtuneisiin uudistuksiin vapaalta paluun jälkeen.

Kun takaisinpaluu töihin lähestyi, nainen oli yhteydessä esimieheensä. He sopivat yhdessä perehdytysviikosta, jolloin nainen sai ensin tutustua parin päivän ajan rauhassa pääkonttorilla uusiin ohjelmiin ja työssä tapahtuneisiin muutoksiin sekä uusiin henkilökunnan jäseniin. Tämän jälkeen hän jatkoi vielä loppuviikon oman paikkakuntansa toimipisteessä.

Nainen ei kokenut stressiä työhön paluusta ja yrityksessä tapahtuneista muutoksista, koska hän sai rauhassa tehdä sen pehmeän laskun aikana. Vasta ensimmäisen työviikon jälkeen häneltä alettiin odottaa täyttä työpanosta − mutta mitoitettuna lyhennettyyn naisen toivomaan 6-tuntiseen työpäivään.


Isäkuukauden pitäminen aiheutti irtisanomisen

Vastuullisessa asemassa yrityksessä työskennellyt isä odotti innolla pariskunnan ensimmäistä lasta. Hän kertoi johdolle toiveensa olla kotona lapsen kanssa isyysvapaan lisäksi myös isäkuukauden ajan, kuusi viikkoa.

Johto ilmoitti suoraan, että jos mies nyt jättää yrityksen pulaan, hänet tullaan irtisanomaan seuraavissa yt-neuvotteluissa.

Isä piti isäkuukauden ja tuli irtisanotuksi. Nyt hän on työtön koti-isä, mutta onnellinen viettämästään ajastaan esikoisen kanssa. Hän tietää työllistyvänsä, koska hänen ammattitaidolleen on alalla kova kysyntä

 


Mies hakeutui perheystävällisempään työpaikkaan

IT-alalla esimiestehtävässä työskennellyt 37-vuotias mies kertoi esimiehelleen, että oli ajatellut pitävänsä toisen lapsen synnyttyä kuusi viikkoa isille korvamerkittyä perhevapaata, nk. isäkuukautta. Esimies ilmoitti tällöin, että miehelle ei tulla antamaan uutta vastuullista tehtävää, jota hänelle oli aiemmin suunniteltu. Mies oli työskennellyt saman työnantajan palveluksessa yli viisi vuotta.

Mies jätti isäkuukauden pitämättä ja sai luvatun vastuullisen tehtävän, mutta kadotti samalla työn ilon ja kunnioituksen työnantajaa kohtaan. Hän irtisanoutui itse ja hakeutui töihin kilpailevaan yritykseen, jossa tiesi vallitsevan perheystävällisempi työkulttuuri ja toimintatavat.

 


Yrittäjänä työskentelevän isän ratkaisu                   

Yrittäjänä työskentelevällä miehellä oli kaksi pientä lasta. Yrittäjyyden vuoksi hän ei ollut juurikaan voinut pitää virallisia perhevapaita. Sen sijaan hän oli järjestellyt oman työaikansa niin, että pystyi osallistumaan mahdollisimman hyvin perheen arkeen ja lastenhoitoon. Lisäksi hän oli palkannut avuksi työntekijän, jolle siirsi osan omaista tehtävistään ja vastuusta.                

Vaikka yrityksen kannattavuus hieman heikkeni lisääntyneiden henkilöstökulujen myötä, yrittäjä oli erittäin tyytyväinen tilanteeseensa, jossa pystyi jatkamaan työtä josta piti, ja samalla olemaan paljon mukana perheen arjessa ja lasten elämässä.


Tutustu: Perhevapaalta työelämään -hanke, Työterveyslaitos 2012-2014