Tilapäinen hoitovapaa on edistysaskel omaistaan hoitaville

Tilannekohtaiset joustot auttavat omaishoitajan perheen ja työelämän yhteensovitusta. Toimivat käytännöt hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää.Työtovereiden kateus esti joustavat ratkaisut erityislapsen vanhemmalle

Kouluikäisen erityislapsen vanhempi työskenteli sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa, jossa hänellä oli parikymmentä työkaveria. Hän oli kertonut omasta tilanteestaan ja sopinut esimiehensä kanssa eräistä arkea helpottavista joustoista. Kolmivuorotyön sijaan hänelle järjestyi kaksivuorotyö. Lisäksi hän sai itse vaikuttaa työvuoroihinsa ja myös luvan tarvittaessa hoitaa erityislapsensa akuutteja asioita myös työaikana. Työyhteisön muut jäsenet tulivat omaishoitajalle kateellisiksi tälle järjestyneistä ’eduista’. Kateus ilmeni käytäväpuheina ja asiasta valittamisena esimiehelle.

Tilanteen rauhoittamiseksi esimies alkoi vähitellen purkaa sovittuja joustoja. Työyhteisön paine ja joustojen heikkeneminen kuormitti omaishoitajaa niin paljon, että hän lopulta irtisanoutui kyseisestä organisaatiosta. Tilanne eteni kuitenkin työntekijän kannalta hyvin: hän hakeutui uuteen työpaikkaan ja pääsi työnantajalle, joka oli joustava ja perhemyönteinen. Työpaikalla haluttiin tukea käytännön asioissa työntekijän perhetilannetta.Tilapäinen hoitovapaa on edistysaskel omaistaan hoitaville

Sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa työskentelevä sairaanhoitaja oli hoivavastuussa myös iäkkäästä äidistään. Omaishoitajana hän oli huolestunut tilanteestaan kuormittavassa työ- ja perhevaiheessa: äiti oli palaamassa ensimmäistä kertaa kotiin pitkältä sairaalajaksolta. Äidin asioiden järjestelemiseksi nainen tarvitsi ylimääräistä vapaata työstä.

Työntekijä itse ei tiennyt mahdollisuudestaan palkattomaan vapaaseen. Onneksi hänen lähiesimiehensä oli valveutunut ja otti selvää eri vaihtoehdoista, koska suhtautui alun perinkin myönteisesti siihen, että omaisten asiat saadaan kuntoon.

Lähiesimies tarjosi työntekijälle mahdollisuutta käyttää tilapäistä hoitovapaata työsopimuslaki 4 luku 7a §  mukaisesti. Tilapäisen vapaan ajaksi hänen tehtäviään hoitamaan palkattiin sijainen. Työntekijälle ratkaisu oli erittäin hyvä. Hän oli palkattomalla vapaalla kaksi viikkoa, ja palasi sen jälkeen takaisin töihin. Hän sai vapaan aikana omaisen asiat sillä erää järjestykseen, eivätkä keskeneräiset järjestelyt päässeet häiritsemään työntekoa.