Perheystävällisten käytäntöjen hyötyjä työssä

 • vähemmän turhia irtisanoutumisia
 • vähemmän turhia sairauspoissaoloja ja uupumista
 • parempaa hyvinvointia ja työmotivaatiota
 • houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja

Miten voit esimiehenä edistää perheystävällisten käytäntöjen toteutumista:

 • Esimieheltä vaaditaan päätöksentekoa työn ja perheen yhteensovituksen käytännön kysymyksissä.
 • Esimies vaikuttaa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä alaisten toimintaan ja työpaikan asenteisiin. Esimiehen toiminta ja suhtautuminen eri tilanteisiin vaikuttavat yleisesti työnteon henkeen ja työkulttuuriin.
 • Esimies toimii itse työyhteisössä mallina ja esimerkkinä alaisilleen ja kollegoilleen.
 • Lähde siis ajoissa töistä hakemaan lapsia hoidosta tai käy tapaamassa iäkästä omaista töiden jälkeen. Kerro työyhteisössä perheen merkityksestä sinulle. Työ ja perhe eivät ole toisistaan täysin erillisiä saarekkeita, vaan ne kuuluvat molemmat elämään.

Esimiehen muistilista: Tulosta tästä!

Minneslista för chefer

Keskeisiä tilanteita ja esimerkkejä esimiestyössä: perheen ja työn yhteensovitttaminen

 1. Työntekijän rekrytointi
 2. Työnteko ja joustot
 3. Perhevapaat
 4. Kehittyminen työssä
 5. Muita perheystävällisiä asioita ja eleitä työpaikalla