Perheystävällisten käytäntöjen hyödyt

 • vähemmän turhia irtisanoutumisia
 • vähemmän turhia sairauspoissaoloja ja burn out-oireilua
 • parempaa hyvinvointia ja työmotivaatiota
 • houkutteleva ja hyvämaineinen työnantaja

Miten itse voit esimiehenä edistää perheystävällisten käytäntöjen toteuttamisessa työpaikallasi:

 • Esimies vaikuttaa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä alaisten toimintaan ja työpaikan asenteisiin. Esimiehen toiminta ja suhtautuminen eri tilanteisiin vaikuttavat yleisesti työnteon henkeen ja työkulttuuriin.
 • Esimieheltä vaaditaan päätöksentekoa työn ja perheen yhteensovituksen käytännön kysymyksissä.
 • Esimies toimii itse työyhteisössä mallina ja esimerkkinä alaisilleen ja kollegoilleen.

Eri teemoista löydät esimerkkejä sekä hyvistä käytännöistä että huippukäytännöistä. Kaikki esimerkit on poimittu mukaan suoraan perheystävällisimpien yritysten ja työpaikkojen voimassa olevista käytännöistä.

Esimiehen muistilista, Tulosta tästä

Minneslista för chefer
 


Keskeisiä tilanteita ja esimerkkejä esimiestyössä: perheen ja työn yhteensovitus työpaikalla

 1. Työntekijän rekrytointi
 2. Työnteko ja joustot
 3. Perhevapaat
 4. Kehittyminen työssä
 5. Muita perheystävällisiä asioita ja eleitä työpaikalla