Lainsäädäntö ja toimialakohtaiset työehtosopimukset eivät kuitenkaan ainoina ratkaise työpaikkojen käytännön tilanteita. Siksi työpaikoilla tarvitaan omia pelisääntöjä ja kirjallisia ohjeistuksia. 


Perheystävällinen työpaikka -sivusto on toteutettu osana Työsuojelurahaston Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt -kehittämishanketta (Väestöliitto, 2011–2013). Sivuston tuottamista ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Väestöliitto.