Lainsäädäntö ja toimialakohtaiset työehtosopimukset eivät kuitenkaan ainoina ratkaise työpaikkojen käytännön tilanteita. Siksi työpaikoilla tarvitaan omia pelisääntöjä ja kirjallisia ohjeistuksia.

  • Lainsäädännössä määritelty perhe ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside
  • Perheellä tarkoitetaan perheystävällisen työpaikan yhteydessä laajasti niitä henkilöitä, jotka ihminen katsoo kuuluviksi perheeseensä (omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, omat sisarukset ym.)
  • Toisaalta perheenjäseniksi ei tässä yhteydessä suositella liitettäviksi täysin vapaasti keitä tahansa, kuten ex-puolison sukulaisia, lemmikkieläimiä varsinkaan jos ne eivät vaadi päivittäistä hoitamista ym.
  • Työyhteisöjä kannustetaan määrittelemään, mitä linjauksia organisaatiossa tehdään työn ja perheen/muun elämän tilanteissa

 


Perheystävällinen työpaikka -sivusto on toteutettu osana Työsuojelurahaston Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt -kehittämishanketta (Väestöliitto, 2011–2013). Sivuston tuottamista ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Väestöliitto.