Perheystävällisesti töissä on Emma ja Elias -projekti.


Väestöliitto on edistänyt aktiivisesti perheystävällisen työkulttuurin toteutumista ja kehittämistä Suomessa jo 10 vuoden ajan:

  • Vuosina 2009-2010 Väestöliitto haki aktiivisesti edelläkävijäyrityksiä ja loi pohjaa kehittämistyölle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamistyölle. Perheen ja työn yhteensovittamisen teemaa nostettiin esiin eri yhteyksissä seminaareissa, yhteistyöpalavereissa sekä valtakunnallisissa elimissä.
  • 2011-2013 Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa luotiin Perheystävällinen työpaikka -sivusto ja tehtiin yhteistyötä Telian (ent. Sonera) ja Työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Hankkeen aikana pidettiin lukuisia alustuksia, käytiin puhumassa teemasta eri yrityksissä ja koottiin samalla tietoa parhaista käytännöistä Suomessa. Lisäksi Väestöliitto vaikutti mm. vanhempainvapaauudistuksen sisältöön.
  • Perheystävällisesti töissä -hankkeessa (2014-2018) on edistetty valtakunnallisesti perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia, levitetty tietoa perheystävällisiä käytännöistä työelämään ja vaikutettu yhteiskunnallisesti perheen ja työn yhteensovitusta koskevissa kysymyksissä. Hankkeen aikana on luotu Perheystävällinen työpaikka -ohjelma, jota on alkanut toteuttaa noin parikymmentä suomalaista yritystä ja organisaatiota.

Väestöliiton tavoitteena on STEA:n rahoittamassa kehittämishankkeessa (2014-2018):

1. edistää suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehitystä entistä perheystävällisemmäksi

2. edistää järjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden vuoropuhelua ja konkreettista yhteistyötä perheystävällisyyden vahvistamiseksi

3. kehittää uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla

4. tarjota työikäisille lapsiperheiden vanhemmille tietoa ja käytännön työkaluja perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä.

Perhe-elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen vahvistaa lapsista ja muista läheisistään huolta pitävien ihmisten työssä jaksamista.

Väestöliiton kumppaneina ovat olleet: (2014-2018) Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja Barnavårdsföreningen i Finland.

Perheystävällisesti töissä -hanke

Hankepäällikkö Lassi Köppä, 040 759 3650
Erityisasiantuntija Anna Kokko, 050 342 0572
Projektiasiantuntija Hannele Waltari, 050 568 8407, etunimi.sukunimi@gmail.com

Projektiasiantuntija Betty Marschan, 040 7742744

sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Väestöliitto ry
Käyntiosoite: Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Puhelinvaihde: 09 228 050