Perheystävällisesti töissä on Emma ja Elias -projekti.


Perheystävällisesti töissä -hankkeessa (2014-2018) edistetään perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia, levitetään perheystävällisiä käytäntöjä työelämään ja vaikutetaan yhteiskunnallisesti perheen ja työn yhteensovitusta koskevissa kysymyksissä.

Hankkeen tavoitteena on:

1. edistää suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehitystä entistä perheystävällisemmäksi

2. edistää järjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden vuoropuhelua ja konkreettista yhteistyötä perheystävällisyyden vahvistamiseksi

3. kehittää uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla

4. tarjota työikäisille lapsiperheiden vanhemmille tietoa ja käytännön työkaluja perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä.

Perhe-elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen vahvistaa lapsista ja muista läheisistään huolta pitävien ihmisten työssä jaksamista.

Väestöliiton kumppaneina hankkeessa ovat: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja Barnavårdsföreningen i Finland.

Perheystävällisesti töissä -hanke

Hankepäällikkö Lassi Köppä, 040 759 3650
Erityisasiantuntija Anna Kokko, 050 342 0572
Koordinaattori Katja Varjos, 040 638 6880
Koordinaattori Laura Kormano, 040 551 7090

sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Projektiasiantuntija Hannele Waltari,
050 568 8407, etunimi.sukunimi@gmail.com

Väestöliitto ry
Käyntiosoite: Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Puhelinvaihde: 09 228 050
Faksi: 09 612 1211