Ultraäänitutkimukset

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus

Varhaisessa, yleinen ultraäänitutkimus tehdään 10. – 13. raskausviikoilla. Siinä varmistetaan sikiön elossa olo,todetaan sikiöiden lukumäärä ja arvioidaan raskauden kesto. Jos vanhemmat haluavat sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulontaa, sen yhteydessä mitataan sikiön niskaturvotuksen paksuus.

Niskaturvotuksen mittaus

Varhaisen yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä voidaan mitata sikiön niskaturvotus 11-13 raskausviikolla sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulontaa varten. (Varhaisraskauden yhdistelmäseulonta). Lähes kaikilla sikiöillä esiintyy niskan alueella muutaman millimetrin paksuinen ihonalainen turvotus. Sen suurentuminen lisää tilastollisesti sikiön kromosomipoikkeavuuden riskiä meneillään olevassa raskaudessa. Turvotus on yleensä ohimenevää ja häviää usein neljännentoista raskausviikon jälkeen, vaikka sikiöllä olisi kromosomipoikkeavuus. Lisääntynyt niskaturvotus voi joskus harvoin johtua myös jostain muusta kehityshäiriöstä kuin kromosomipoikkeavuudesta, esimerkiksi synnynnäisestä sydänviasta. Toisaalta on tärkeää ymmärtää, että sikiöllä voidaan todeta lisääntynyttä niskaturvotusta, vaikka mitään kehityshäiriötä ei olisikaan. Turvotus kertoo vain kohonneesta poikkeavuuden todennäköisyydestä. Samoin sikiöllä voi olla kromosomipoikkeavuus, vaikka niskaturvotusta ei olisikaan tavallista enempää.

 

Toisen raskauskolmanneksen ultraääniseulonta sikiön rakenteiden tarkastelemiseksi

Sikiön rakenteita voi tyydyttävällä tarkkuudella tarkastella n.18. raskausviikosta lähtien. Tutkimukseen kuuluu keskushermoston eli aivojen ja selkärangan alueen tarkastelu, sydämen neljän lokeron, kahden kammion ja kahden eteisen toteaminen. Siinä näkyvät yleensä hyvin myös nesteen täyttämät mahalaukku ja virtsarakko sekä munuaiset.

Noin 50-60% sikiön merkittävistä rakennevioista voidaan todeta. Jos seulontaultraääni-tutkimuksessa epäillään poikkeavuutta, äiti lähetetään lisätutkimuksiin (yliopistolliseen) keskussairaalaan, jossa tilanne arvioidaan ja tehdään mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset kuten sikiön kromosomi- tai muut tutkimukset.

Sikiötutkimukset-sivulle