Miten seksielämän aloittaminen on muuttunut?

6.2.2017

Helmikuun Tietovuoto selvittää FINSEX-aineiston avulla, mitä muutoksia on tapahtunut seksielämän aloittamisessa 70-luvulta tähän päivään.

Tulokset kertovat, että kodeissa on suhtauduttu aiempaa avoimemmin seksuaaliasioista puhumiseen 1980-luvun jälkipuoliskolta lähtien, ja noin puolet nuorista oli sitä mieltä, että seksuaaliasioihin suhtauduttiin melko neutraalisti heidän lapsuuden kodissaan.

Vakituisella seurustelulla on ollut suuri rooli varsinaisten seksikokemusten aloittamisessa. Nuorista naisista noin 60 prosenttia ja miehistä noin 50 prosenttia kertoi, vuoden 2015 tutkimuksessa, olleensa ensimmäisessä yhdynnässään vakituisen seurustelukumppanin kanssa. 

Kaikenikäisistä naisista puolet ja miehistä vähän alle puolet kertoi olleensa rakastunut ensimmäiseen yhdyntäkumppaniinsa. Rakastuneiden osuus oli vähentynyt aika tavalla vuosikymmenten aikana erityisesti naisilla.

Tuoreimpien tietojen mukaan miehet ovat kokeneet ensimmäisen vakituisen seurustelunsa keskimäärin 17,5-vuotiaana ja naiset 16,5-vuotiaana. Noin viidesosa molemmista sukupuolista oli aloittanut seurustelunsa alle 15-vuotiaana ja noin kolmasosa alle 16-vuotiaana.

Yhdyntöjen keskimääräinen aloitusikä on säilynyt 1970-luvulta lähtien melko samana. Sitä ennen yhdyntöjen aloitusikä putosi merkittävästi molemmilla sukupuolilla. Naisista joka toinen ja miehistä noin 40 prosenttia oli ollut yhdynnässä alle 17-vuotiaana. Miehistä noin viidesosa ja naisista kymmenesosa oli ollut yhdynnässä ensimmäistä kertaa vasta 21-vuotiaana tai sitä vanhempana.

Naisten vastausten perusteella noin 75 prosenttia oli käyttänyt kondomia ensimmäisessä yhdynnässään 2000-luvun alkuvuosikymmenellä, ja vailla ehkäisyä yhdynnässä oli ollut joka kymmenes nainen. Miehistä kondomia oli käyttänyt vähän yli 60 prosenttia ja ilman ehkäisyä oli ollut myös kymmenesosa.

Tutkimus osoittaa, että keskeiset nuorten yhdyntöjen aloittamiseen liittyvät asiat ovat säilyneet hyvin samanlaisina jo 1980-luvusta asti lähelle nykypäivää.

Lue koko helmikuun Tietovuoto